Administracinės paslaugos

KodasPaslaugos pavadinimas ir kodasPaslaugos vadovasPaslaugos administratorius
ADMINISTRACIJA
S1Leidimo laikyti agresyvios veislės šunį išdavimasMindaugas PerminasMindaugas Perminas
ARA-1Adreso suteikimasElena Čiunkienė
ARC-1Sprendimas dėl detaliojo plano rengimoElena Čiunkienė
ARC-4Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registreElena Čiunkienė
ARC-5Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentusElena Čiunkienė
ARC-9Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimasElena Čiunkienė
ARC-10Statybas leidžiantis dokumentasElena Čiunkienė
ARC-12Detaliųjų planų tvirtinimasElena Čiunkienė
ARC-15Teritorijų planavimo dokumentoderinimas Nuolatinėje statybos komisijojeElena Čiunkienė
ARC-17Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimasElena Čiunkienė
ARŽ-1Leidimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimasElena Čiunkienė
CM10Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitąNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM18Civilinės būklės akto įrašo anuliavimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM17Civilinės būklės akto įrašo atkūrimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
CM1Gimimo registravimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
CM21Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
CM44Įvaikinimo  registravimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
CM4Mirties registravimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
CM22Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM5 Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM3 Santuokos nutraukimo registravimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM2 Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM43 Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM15 Tėvystės pripažinimo registravimasNarutė GutautienėėNarutė Gutautienė
 CM12 Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos  įtraukimas į apskaitąNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM7 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitaNarutė GutautienėAdelė Kevlevičienė
 CM11 Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitąNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM14 Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitąNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
 CM16 Vardo, pavardės keitimasNarutė GutautienėNarutė Gutautienė
JR1Teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas Kodas JR1.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
K2Reklamų ir iškabų pavadinimų derinimasLijana BeinoraitėReda Lenkytė-Maniukė
L1-1Kelių transporto veiklos licencijų išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L1-2Kelių transporto veiklos licencijų pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L1-3Kelių transporto veiklos licencijų galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L1-4Kelių transporto veiklos licencijos kopijų išdavimasLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L1-5Kelių transporto veiklos licencijos pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L1-6Kelių transporto veiklos licencijos kopijos galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L1-7Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Skuodo rajono savivaldybės teritorijojeLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L2-1Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L2-2Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L2-3Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L2-4Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas.Zita PiekuvienėSima Jablonskienė
L2-5Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L3-1Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L3-2Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas ir (ar) papildymas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L3-3Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L3-4Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L4-1Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L4-2Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų naftos dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L4-3Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų naftos dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L4-4Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymas. Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais papildymas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L4-5Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais išdavimas. Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais dublikatų išdavimas.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
L4-6Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais panaikinimas licencijos turėtojo prašymu. Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais sustabdymas arba galiojimo panaikinimas licencijos turėtojo prašymu.Lijana BeinoraitėSima Jablonskienė
LAR1Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimas tolimesniam  saugojimui ir pažymų išdavimas.Lijana BeinoraitėAdelė Kevlevičienė
LAR4Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas.Lijana BeinoraitėAdelė Kevlevičienė
D1
Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimasGintas Andriekus
A1
Leidimų organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudotojo teritorijose išdavimasGintas Andriekus
SD1Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas
SD2Pažyma, apie gaunamas šalpos išmokasRasa NoreikienėRasa Noreikienė
SD3Vienkartinė socialinė parama socialiai remtinoms šeimoms ir asmenimsRasa NoreikienėJulijana Škimelienė
SD7Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų  poreikiams organizavimasRasa NoreikienėJadvyga Kažienė
SD8Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimasRasa NoreikienėJadvyga Kažienė
SD10Vienkartinė išmoka įsikurtiRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD11Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimasRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD12Išmoka vaikuiRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD13Socialinė pašalpaRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD14Globos (rūpybos) išmokaRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD15Vienkartinė išmoka vaikuiRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD16Speciali laidojimo pašalpa mirties atvejuRasa NoreikienėRasa Noreikiene
SD18Kompensacijos už būsto šildymo išlaidas, išlaidas šaltam vandeniui ir išlaidas karštam vandeniuiRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD22Išmoka laidojusiems asmenimsRasa NoreikienėRasa Noreikiene
SD24Vienkartinė išmoka nėščiai moteriaiRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD30Socialinė parama mokiniamsRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD34Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metųRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SD35Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijosRasa NoreikienėRasa Noreikiene
SP1Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymasRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SP2Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymasRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
SP3Formų E001, E124, susijusių su asmenimis, pageidaujančiais gauti laidojimo išmoką užsienio šalyse, pildymasRasa NoreikienėRasa Noreikiene
SP4Teikimo ruošiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl antrojo laipsnio valstybinę pensijos motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų skyrimo.Rasa NoreikienėRasa Noreikiene
ŽF1Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽF2Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽM1Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojamsRimvydas DaukšasGintaras Timbaras
ŽR1Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimasRimvydas DaukšasRimvydas Daukšas
ŽR2Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽR3Padarytų nuostolių nustatymas ir žalos apskaičiavimasRimvydas DaukšasRimvydas Daukšas
ŽR4Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽR5Prašymų dėl papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽR6Pasėlių draudimasRimvydas DaukšasTadas Batakis
ŽŽ1Ūkininko ūkio įregistravimas ir išregistravimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ2Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotusRimvydas DaukšasTadas Batakis
ŽŽ3Paraiškų pieno gamybos kvotai perimti/perduoti priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ4Paraiškos dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą (K4) priėmimas
Paraiškos dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą (K5) priėmimas
Rimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ5Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas ir techninė priežiūraRimvydas DaukšasRaimondas Liubartas
ŽŽ6Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registreRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ7Pieno gamybos kvotos pardavimo ir pirkimo aukcione paraiškų priėmimas.Rimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ8Pranešimo apie atnaujintą pieno gamybą priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ9Paraiškų dėl kvotos nepaėmimo į nacionalinį rezervą priėmimas
Paraiškų dėl kvotos ar jos dalies iš specialiojo rezervo grąžinimo priėmimas
Rimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ10Pranešimo apie pieno supirkėjo, atsakingo už apskaičiuotos mokėtinos sumos už kvotos viršijimą, pakeitimą priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
ŽŽ11Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimasRimvydas DaukšasDaiva Petrauskienė
SENIŪNIJOS
SN1Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas.Seniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN2Leidimų laidoti išdavimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN3Gyvūnų (šunų, kačių) registracijos tvarkaSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN4Leidimo kasinėti seniūnijoje išdavimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN5Charakteristika dėl leidimo laikyti ginkląSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN6Charakteristikos dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN7Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo LR žemės ūkio ir kaimo verslo registreSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN8Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN9Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenimsSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN10Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN11Gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaravimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN12Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN13Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN14Gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaravimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN15Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotusSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN16Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas)Seniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
SN17Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimasSeniūnijų seniūnaiVyriausieji specialistai
Dalintis

Paskelbta: rugpjūčio 27, 2019 | Atnaujinta: rugsėjo 17, 2019