Informacija apie darbo užmokestį

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

PareigybėDarbuotojų skaičius2018 metai             (€)2019 metai (€)
I ketvirtisII ketvirtisIII ketvirtisIV ketvirtis
Politikai
Meras12 458,443 228,493300,84
Mero pavaduotojas12 149,962 823,992828,55
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius12 129,383 106,782795,68
Administracijos direktoriaus pavaduotojas11 650,142 320,062508,5
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius11 590,86
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavaduotojas11 433,28
Skyriaus vedėjas71 528,282 015,161951,79
Skyriaus vedėjo pavaduotojas51 507,541585,65
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas11 167,041 603,831603,83
Seniūnas91165,871737,001743,61
Vyriausiasis specialistas431 019,781 291,321351,94
Vyresnysis specialistas6923,421 128,851175,14
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas1881,561 208,281008,59
Vyresnysis specialistas10915,991 209,201226,26
Informatikas1891,101 133,501259,44
Socialinio darbo organizatorius8858,251055,31055,3
Raštvedys1622,75813,1813,1
Archyvaras2637,23830,40830,4
Aplinkos gerinimo specialistas1556,5944,58944,58
Ūkvedys9847,551 003,40888,45
Vairuotojas3744,821 084,89934,2
Darbininkas23400,00555,00555,00
Katilinės kūrikas (šildymo sezonui)13434,18619,99619,99

Atvira sodra duomenys

Paskelbta: lapkričio 4, 2018 | Atnaujinta: liepos 22, 2019