Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Gautus pranešimus apie galimą korupcinę veiklą tiria Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija. Gauti duomenys pirmiausia įvertinami, esant pagrindui – pradedamas patikrinimas. Susidūrus su korupciniu pažeidimu informuojamos teisėsaugos įstaigos.

Jei gaunamas parnešimas apie Savivaldybės administracijos ar savivaldybės įstaigų darbuotojus, gauti rezultatai perduodami Savivaldybės vadovui bei Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Išnagrinėjus gautą informaciją, apie gautus rezultatus pranešėjas informuojamas raštu. Jei apie korupcinę veiklą informuojama anonimiškai, pareiškėjui neatsakoma.

Gauta informacija, susijusi su pranešimu (pranešėjo asmens duomenys ar panašaus pobūdžio informacija), yra neatskleidžiama tretiesiems asmenims ir saugoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T9-106 sudaryta Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija:

Komisijos pirmininkas – Vytautas Būtė, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys, mažumos (opozicijos) atstovas, tel. 8 687 00541,  el. p. vytautas.bute@gmail.com

Nariai:

  • Vaclava Ložienė – Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių seniūnaitijos seniūnaitė (asmeniui sutikus), el. p. lvaclava@gmail.com
  • Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys, el.p. Vainorasstasys@gmail.com
  • Indrė Mickuvienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. savivaldybe@skuodas.lt
  • Virginijus Mitkus – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Skuodo filialo deleguotas asmuo, tel. 8440 43680
  • Dalia Mockuvienė – Skuodo rajono Šačių seniūnijos Erslos seniūnaitijos seniūnaitė, el.p. dalia.mockuvien@gmail.com
  • Rasa Noreikienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, el.p. rasa.noreikiene@skuodas.lt
  • Algerdas Rozga – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys, el. p.  algerdas.rozga@gmail.com
  • Gražina Vaškienė – Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijos Liepų seniūnaitijos seniūnaitė (asmeniui sutikus);
  • 2018-01-25 sprendimas Nr. T9-4 „Dėl Skuodo rajono avivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“
  • Antikorupcijos komisijos nuostatai
Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos

Informacija, apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/ atsakingus asmenis Skuodo rajono savivaldybės įstaigose

Dalintis

Paskelbta: birželio 13, 2019 | Atnaujinta: birželio 13, 2019