Neformalusis vaikų švietimas

Skuodo rajone vykdomos 27 neformaliojo vaikų švietimo programos

——————————-

SKELBIAMAS DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ AKREDITAVIMUI 2019 METAMS

KVIEČIAME TEIKTI VERTINIMUI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMAS

Dokumentai naujų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2019 metams priimami iki gruodžio 7 d. (PRAŠYMAS ir PROGRAMA).

NVŠ programa turi būti:

– parengta pagal Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą;

– skenuota įkelta į Kvalfikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Nauji NVŠ teikėjai turi:

-atitikti numatytus reikalavimus;

-būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt , ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos apraše.

Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:

1.Užpildytą ir pasirašytą prašymą kiekvienai pratęsiamai programai pateikti Skuodo rajono savivaldybės Švietimo skyriui.

2.Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) reikia pateikti:

2.1.jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, KTPRR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2.jei 1 priede, programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į KTPRR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

2019 metams akreditavimo pratęsimui prašymai priimami  iki gruodžio 10 d. (PRAŠYMAS)

———————————–

AKTUALI INFORMACIJA:

Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Atmintinė naujiems teikėjams

NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų sutartis

NVŠ programos vykdymo grafikas

Mokinių lankomumo apskaitos žurnalas

Dažniausiai užduodami klausimai dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir mokinių tėvų / globėjų sudaromų sutarčių

Kontaktai pasiteirauti:

Loreta Vasiliauskienė,
el. p. loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt
tel. (8 440) 45583

Dalintis

Paskelbta: sausio 2, 2019 | Atnaujinta: rugsėjo 23, 2019