Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Bendrovės pavadinimas Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Skuodo rajono savivaldybei, proc. Bendrovės vadovas, kontaktai, adresas Bendrovės valdybos nariai Valdybos narių paskyrimo priežastys Veiklos rezultatų ir finansinės ataskaitos
Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“ 100 Stasys Gutautas

Direktorius
tel. 8 440 73 380 el.p.
stasys.gutautas@skuodosiluma.lt

http://www.skuodosiluma.lt/

Šatrijos g. 27, Skuodas

Primininkė:
Nariai: Lijana Beinoraitė, Kristina Simaitienė, Ona Malūkienė, Nijolė Mackevičienė
Paskirti dėl turimos kompetencijos 2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo vandenys“ 100 Hubertas Valbasas

Direktorius
tel. 8 601 31 211 el.p.
direktorius@skuodovandenys.lt

http://www.skuodovandenys.lt/

Vaižganto g. 27, Skuodas

Primininkė: Ona Malūkienė

Nariai: Lijana Beinoraitė, Kristina Simaitienė, Nijolė Mackevičienė, Juzefa Joskaudienė

Paskirti dėl turimos kompetencijos 2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo autobusų stotis“ 100 Rimantas Pabrėža

Direktorius
tel. 8 440 73 623
el. p. info@skuodoautobusai.lt

http://www.skuodoautobusai.lt/

Vilniaus g. 34, Skuodas

Primininkė: Nijolė Mackevičienė

Nariai: Lijana Beinoraitė, Kristina Simaitienė, Ona Malūkienė, Juzefa Joskaudienė

Paskirti dėl turimos kompetencijos 2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

Biudžetinės ir viešosios įstaigos

Skuodo vaikų lopšelis-darželis www.saulute.w3.lt
Ylakių vaikų lopšelis-darželis www.ylakiudarzelis.lt
Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis www.mosedziukai.lt
Aleksandrijos pagrindinė mokykla www.aleksandrija.ku.lt
Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba www.skuodoppt.lt
Skuodo Bartuvos progimnazija www.bartuva.lt
Barstyčių pagrindinė mokykla www.barstyciumokykla.lt
Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija www.zadeikis.lt
Ylakių gimnazija www.ylakiai.ku.lt
Mosėdžio gimnazija www.mosedis.lt
Skuodo meno mokykla www.skuodomenomokykla.lt
Barstyčių vaikų globos namai www.barstyciai.lt
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras www.skuodospsc.lt
Kūno kultūros ir sporto centras www.skuodokksc.lt
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka www.svb.lt
Skuodo muziejus www.skuodomuziejus.lt
Skuodo rajono kultūros centras www.skuodokc.lt/lt/
VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras www.skuodopspc.lt
VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras www.pspc.eu
VšĮ Ylakių globos namai www.ylakiuglobosnamai.lt
VšĮ Skuodo informacijos centras www.infoskuodas.lt
VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokykla www.profesinis.lt
Skuodo atviras jaunimo centras www.sajc.lt

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO CENTRAS

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas, el. paštas
RASUTĖ KNIUIPIENĖ Direktorė 412 (8 440)  73 931                       rasute.kniuipiene@skuodas.lt
RIMANTA JONUŠIENĖ Vyresnioji specialistė 413 (8 440)  73 920                                                              rimanta.jonusiene@skuodas.lt
VAIVA KNIUIPIENĖ Vyresnioji specialistė  413 (8 440)  73 920                                                        vaiva.kniuipiene@skuodas.lt
NIJOLĖ NAVICKIENĖ Vyresnioji specialistė 414 (8 440)  45 837                                                      nijole.navickiene@skuodas.lt
MARGARITA RAZGIENĖ Vyresnioji specialistė 414 (8 440)  44 766                                                 margarita.razgiene@skuodas.lt
IRENA DIRKSTIENĖ Vyresnioji specialistė 411 (8 440)  45 564                                                        irena.dirkstiene@skuodas.lt
MARYTĖ BUDRIKIENĖ Vyresnioji specialistė 411 (8 440)  45 564                                         maryte.budrikiene@skuodas.lt
NIJOLĖ KALENDRIENĖ Vyresnioji specialistė 415 (8 440)  45 566                                                      nijole.kalendriene@skuodas.lt
DAIVA JACKIENĖ Vyriausioji specialistė 415 (8 440)  45 566                                                             daiva.jackiene@skuodas.lt
NIJOLĖ BRUŽIENĖ Vyriausioji specialistė 416 (8 440)  45 565                                                  nijole.bruziene@skuodas.lt
VIDA LAZDAUSKIENĖ Vyresnioji specialistė 416 (8 440)  45 565                                                   vida.lazdauskiene@skuodas.lt
Dalintis

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 23 gruodžio, 2019