Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Bendrovės pavadinimasĮstatinio kapitalo dalis, priklausanti Skuodo rajono savivaldybei, proc.Bendrovės vadovas, kontaktai, adresasBendrovės valdybos nariaiValdybos narių paskyrimo priežastysVeiklos rezultatų ir finansinės ataskaitos
Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“100Stasys Gutautas

Direktorius
tel. 8 440 73 380 el.p.
stasys.gutautas@skuodosiluma.lt

http://www.skuodosiluma.lt/

Šatrijos g. 27, Skuodas

Primininkė:
Nariai: Lijana Beinoraitė, Kristina Simaitienė, Ona Malūkienė, Nijolė Mackevičienė
Paskirti dėl turimos kompetencijos2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo vandenys“100Hubertas Valbasas

Direktorius
tel. 8 601 31 211 el.p.
direktorius@skuodovandenys.lt

http://www.skuodovandenys.lt/

Vaižganto g. 27, Skuodas

Primininkė: Ona Malūkienė

Nariai: Lijana Beinoraitė, Kristina Simaitienė, Nijolė Mackevičienė, Juzefa Joskaudienė

Paskirti dėl turimos kompetencijos2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo autobusų stotis“100Rimantas Pabrėža

Direktorius
tel. 8 440 73 623
el. p. info@skuodoautobusai.lt

http://www.skuodoautobusai.lt/

Vilniaus g. 34, Skuodas

Primininkė: Nijolė Mackevičienė

Nariai: Lijana Beinoraitė, Kristina Simaitienė, Ona Malūkienė, Juzefa Joskaudienė

Paskirti dėl turimos kompetencijos2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

Biudžetinės ir viešosios įstaigos

Skuodo vaikų lopšelis-darželiswww.saulute.w3.lt
Ylakių vaikų lopšelis-darželiswww.ylakiudarzelis.lt
Mosėdžio vaikų lopšelis-darželiswww.mosedziukai.lt
Aleksandrijos pagrindinė mokyklawww.aleksandrija.ku.lt
Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnybawww.skuodoppt.lt
Skuodo Bartuvos progimnazijawww.bartuva.lt
Barstyčių pagrindinė mokyklawww.barstyciumokykla.lt
Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijawww.zadeikis.lt
Ylakių gimnazijawww.ylakiai.ku.lt
Mosėdžio gimnazijawww.mosedis.lt
Skuodo meno mokyklawww.skuodomenomokykla.lt
Barstyčių vaikų globos namaiwww.barstyciai.lt
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centraswww.skuodospsc.lt
Kūno kultūros ir sporto centraswww.skuodokksc.lt
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji bibliotekawww.svb.lt
Skuodo muziejuswww.skuodomuziejus.lt
VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centraswww.skuodopspc.lt
VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centraswww.pspc.eu
VšĮ Ylakių globos namaiwww.ylakiuglobosnamai.lt
VšĮ Skuodo informacijos centraswww.infoskuodas.lt
VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokyklawww.profesinis.lt
Skuodo atviras jaunimo centraswww.sajc.lt

Paskelbta: lapkričio 4, 2018 | Atnaujinta: rugsėjo 18, 2019