Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Pranešimai, Naujienos
Kviečiame bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Aprašu), patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T9-143 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonės) įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“, skelbiamas konkursas Priemonei įgyvendinti.

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių  bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) viešųjų poreikių tenkinimo.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

Paraiškos teikiamos nuo 2018 m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 31 d. imtinai

 • Paraiškos teikiamos pagal kiekvienoje seniūnijoje išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniais sprendimais patvirtintas prioritetines veiklas, labiausiai atitinkančias tos seniūnijos  bendruomenės poreikius:
 1. Šačių seniūnijoje 2018 m. liepos 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. (1.8)-3 patvirtintos tinkamos ir finasuotinos šios veiklos:
 • Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.
 • Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas.
 • Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 • Sporto ir sveikatinimo veikla.
 • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
 • Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 1. Notėnų seniūnijoje 2018 m. liepos 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. 2 patvirtintos šios veiklos:
 • Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.
 • Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 • Sporto ir sveikatinimo veikla.
 • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
 • Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 1. Ylakių seniūnijoje 2018 m. liepos 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 42YV-1 patvirtintos šios veiklos:
 • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
 • Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 • Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 1. Lenkimų seniūnijoje 2018 m. liepos 18 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1 patvirtintos šios veiklos:
 • Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.
 • Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 • Sporto ir sveikatinimo veikla.
 • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
 1. Barstyčių seniūnijoje 2018 m. liepos 17 d. protokoliniu sprendimu Nr. 3 patvirtinta viena iš 6 veikla:
 • Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 1. Skuodo seniūnijoje 2018 m. liepos 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1 patvirtintos šios veiklos:
 • Sporto ir sveikatinimo veikla.
 • Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
 1. Skuodo miesto seniūnijoje 2018 m. liepos 20 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1 patvirtintos šios veiklos:
 • Vaikų ir jaunimo užimtumas.
 • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
 1. Aleksandrijos seniūnijoje 2018 m. liepos 18 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1 patvirtinta:
 • Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 1. Mosėdžio seniūnijoje 2018 m. liepos18 d. protokoliniu sprendimu Nr. 4 patvirtintos šios veiklos:
 • Sporto ir sveikatinimo veikla.
 • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Paraiškos su papildomais dokumentais (Aprašo 14, 15 punktai) priimamos Kultūros ir turizmo skyriuje, adresu: Vytauto g. 10, Skuodas, tvarkingai susegtos, užantspauduotame voke.

Galimi pareiškėjai:

1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

3. Religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas).

2. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).

3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

4. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

5. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Papildoma informacija teikiama Kultūros ir turizmo skyriuje Vytauto g. 10, tel.: (8 400) 57 307; (8 400)  73 935; el.p. laura.popoviene@skouds.lt. Laura Popovienė.

 

Atgal
Spausdinimo versija
Siųsti draugui
Twitter
Facebook


Komentarų sąrašas (0)
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.