Spausdinti
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Naujienos
Skuodo rajono savivaldybėje aptarti švietimo sistemos reformos klausimai

2017 m. vasario 24 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Žvinienė, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto narė Levutė Staniuvienė, Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Valius Ąžuolas. Atvykę svečiai kartu su švietimo įstaigų atstovais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariais ir švietimo sritimi besidominčiais asmenimis aptarė aktualius švietimo sistemos reformos klausimus.

Lietuvos Respublikos ministrės Jurgitos Petrauskienės teigimu, Lietuvoje švietimo sistemos reforma gali padėti spręsti įvairias problemas švietimo srityje. Šiuo metu pastebima, kad mokytojo profesiją įgyti renkasi vis mažiau jaunų žmonių. Bendrojo ugdymo mokyklose mokymo turinys nėra tinkamai pritaikytas prie naujųjų technologijų laikmečio. Lietuvos universitetuose ne visos studijų programos yra tinkamai paruoštos, todėl jos praranda paklausą. Abejojama, ar vadovaujantis dabartine brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo sistema yra tinkamai įvertinamas mokinio sukauptų žinių kiekis, pasiruošimas studijoms ir pan.  

Susitikimo metu Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša pristatė švietimo sistemos perspektyvą ateinantiems ketveriems metams, planuojamus pakitimus ir pateikė informaciją, paaiškinančią, kodėl svarbu įgyvendinti numatomas naujoves.

Susitikime buvo kalbama apie privalomą priešmokyklinį ir pradinį ugdymą atitinkamai nuo 5 ir 6 metų. Tai bus galima įgyvendinti, skiriant daugiau dėmesio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų paruošimui ir pritaikius ugdymo metodiką prie jaunesnės mokinių auditorijos.

Kalbant apie pagrindinio ugdymo sistemą, akcentuojama ugdymo turinio svarba. Manoma, kad per  pirmuosius 10 mokslo metų turėtų būti išdėstytas visas ugdymo kursas, o likusieji 2 metai turėtų būti skirti žinių gilinimui. Tokiu būdu brandos egzaminai taptų nuosekliu brandos patikrinimu.

Susitikime diskutuota apie stojimo į aukštąsias mokyklas sistemą. Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos teigimu, stojantieji į aukštąsias mokyklas turėtų būti vertinami pagal pažymių vidurkį, trijų arba keturių brandos egzaminų įvertinimus, dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose, konkursuose, olimpiadose ir t. t.

Susitikimo metu gausiai susirinkusius pedagogus ypatingai domino mokyklų vadovų rotacijos klausimas. Paaiškinta, kad vadovų rotacija turi aiškią sistemą: kas penkerius metus būtų vykdomas konkursas į mokyklų vadovų pareigas. Vertinant kandidato į vadovo pareigas gebėjimus, turėtų būti atsižvelgiama ne tik į vertinimo komisijos nuomonę, bet ir į vietos bendruomenės pastebėjimus. Tikėtina, kad tinkamai atliekantys vadovo pareigas asmenys turės galimybę ne vieną penkerių metų kadenciją vadovauti įstaigai. Nuo 2018 m. liepos 1 d. bus pradėtas įgyvendinti mokyklų vadovų rotacijos principas.  

Susitikime domėtasi mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša teigė, kad aukštosiose mokyklose planuojama sukurti penkerių metų vientisas pedagoginių krypčių studijas, kurias baigęs asmuo gautų magistro diplomą, turėtų reikalingų žinių ir praktinių gebėjimų tinkamai atlikti mokytojo pareigas.

Po išsamaus švietimo sistemos aptarimo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Žvinienė kalbėjo apie vienus svarbiausių aspektų organizuojant švietimo sistemą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas skaidriam depolitizuotam, orientuotam į rezultatą sistemos valdymui, vadovų atsakomybės ir atskaitomybės didinimui, švietimo įstaigos savivaldos stiprinimui, lyderystės įstaigose skatinimui.

Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Žvinienė pateikė tarptautinių organizacijų rekomendacijas, galinčias pagerinti švietimo sistemą Lietuvoje. Reikėtų pradėti nuo švietimo sistemos struktūros ir jos finansavimo racionalizavimo. Švietimo įstaigų direktoriai turėtų imtis visų galimų veiksmų tam, kad pagerintų mokymo procesą, kurio dėka mokinių gaunami įvertinimai, rezultatai būtų aukštesni. Regionų mokyklų vadovams ir mokytojams turėtų būti mokamas didesnis atlyginimas. Tai suteiktų motyvacijos jau dirbantiems specialistams atlikti savo darbą kokybiškiau ir galėtų pritraukti naujų, kompetentingų mokytojų.

Susitikimo metu Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas pateikė įžvalgas apie tai, kad mažesnių rajonų mokyklose skiriama daug dėmesio vaikų įvairiapusių gebėjimų ugdymui. Pastebėta, kad nemažai rajonų mokyklose paruoštų mokinių būna gabūs įvairiose srityse, tačiau problema yra tai, kad šie puikūs mokiniai iškeliavę į miestus retai kada begrįžta dirbti į tuos rajonus, kuriuose mokėsi. Mažesniuose rajonuose jauniems specialistams nėra sudaromos tinkamos sąlygos savirealizacijai. Keičiant švietimo sistemą būtina didelį dėmesį skirti atlyginimų, kompetencijos kėlimo, skatinimo sistemoms.

Susitikime dalyvavę svečiai susirinkusiems švietimo įstaigų atstovams ir švietimo sritimi besidomintiems pateikė naudingą informaciją apie planuojamas permainas švietimo sistemoje ir išsamiai atsakė į kiekvieną jiems pateiktą klausimą. Susitikimo metu gyventojų buvo prašoma pateikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus. Žadėta į juos atsižvelgti įgyvendinant numatytas naujoves.  

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė kalbėjo apie pokyčių būtinybę švietimo sistemoje.

 

Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša pristatė švietimo sistemos perspektyvą ateinantiems ketveriems metams.


Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Žvinienė pateikė tarptautinių organizacijų rekomendacijas, galinčias pagerinti švietimo sistemą Lietuvoje.


Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas pateikė įžvalgas apie planuojamas naujoves švietimo sistemoje.


Susitikimo dalyviai į Skuodo rajono savivaldybę atvykusiems svečiams uždavė nemažai klausimų, susijusių su švietimo reformos naujovėmis.
 

Atgal
Spausdinimo versija
Siųsti draugui
Twitter
Facebook


Komentarų sąrašas (0)
 

       
         
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.