VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo veiklos situacija

Paskelbta 14 sausio, 2020 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

2020 sausio 10 d. siekdami aptarti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filiale organizuojamos veiklos rezultatus ir perspektyvas Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė ir Savivaldybės administracijos gydytojas Paulius Poškys susitiko su VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vadovais.

Šios gydymo įstaigos direktorius Darius Steponkus susitikimo metu informavo, kad Skuodo filiale bus įsteigtas 20 lovų Geriatrijos skyrius, kuriame bus gydomi 60 m. ir vyresni ligoniai.

Diskutuojant apie tai, kaip išspręsti gydytojų trūkumo Skuodo rajone klausimą, Darius Steponkus pateikė rekomendacijų, kokias gydytojų pritraukimo dirbti Skuodo rajone priemones būtų tikslingiausia taikyti. Pasiūlė ieškoti galimybių atvykstantiems gydytojams padengti kuro išlaidas, siūlyti didesnį atlyginimą ir esant poreikiui kompensuoti įsikūrimo išlaidas.

Aptarus sveikatos apsaugos aktualijas, Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė teiravosi, ar 2020 metais Skuodo filiale bus teikiamos tos pačios sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir praėjusiais metais. Tądien VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vadovai pranešė, kad artimiausiu metu Savivaldybei bus pateikta informacija apie 2020 metų finansines prognozes.

2020 m. sausio 13 d. gautas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus Dariaus Steponkaus pasirašytas raštas. Jame pasidžiaugta bendradarbiavimu su Skuodo rajono savivaldybe, sprendžiant aktualias Skuodo filialo veiklos problemas. Dokumente nurodoma, kad 2019 m. Skuodo rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų skyrė VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialui 100 tūkst. Eur pagal programą „Medicinos paslaugų prieinamumo gerinimas Skuodo rajono gyventojams VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filiale“. Šios lėšos buvo skirtos ištisą parą skubią pagalbą teikiančios chirurgų tarnybos išlaikymui, ir tokiu būdu Savivaldybė prisidėjo prie chirurgijos paslaugų prieinamumo išlaikymo ir gerinimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams.

Tačiau rašte pažymima, kad Savivaldybės skirta lėšų suma nebuvo pakankama padengti ištisą parą skubią pagalbą teikiančios chirurgų tarnybos išlaikymo išlaidų. 2019 m. vien budinčių chirurgų darbo užmokesčio fondas sudarė beveik 213 tūkst. Eur.

Paminėta, kad, kaip ir kasmet, 2019 metais Skuodo filialo veikla buvo nuostolinga. Preliminariais duomenimis, 2019 metais neigiamas pajamų-išlaidų balansas yra apie 180 tūkst. Eur. Pasak VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus Dariaus Steponkaus svarbiausias veiksnys, nulemiantis tokius rezultatus, yra Chirurgijos ir Reanimacijos-intensyvios terapijos skyrių nuostolinga veikla. Šių skyrių, kartu paėmus, išlaidos kasmet kritiškai ženkliai viršija pajamas. Išlaidų augimą labiausiai sąlygoja darbo užmokesčio didėjimas. 2018–2019 metais Skuodo filialo darbuotojams atlyginimai buvo didinami taip pat ir tiek pat, kaip ir visiems ligoninės darbuotojams. Darbo užmokesčio fondas sudaro daugiau kaip 90 proc. minėtų skyrių išlaidų. Darbo užmokesčio didinimas medicinos darbuotojams numatomas ir 2020 metais, todėl neišvengiamai išaugs ir visą para skubią chirurginę pagalbą teikiančios tarnybos išlaikymo kaštai. Rašte nurodoma prognozė, kad tam prireiks daugiau kaip 276 tūkst. Eur.

Rašte kreipiamasi į Skuodo rajono savivaldybės merą, Savivaldybės tarybą, kviečiant įvertinti Skuodo filialo veiklos situaciją ir perspektyvas bei rasti galimybę 2020 metais padidinti programinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų Skuodo filialui iki ne mažiau 200 tūkst. Eur. Teigiama, kad šios lėšos leistų užtikrinti dabartinėmis sąlygomis ypač nerentabilių, tačiau Skuodo rajono gyventojams reikalingų skubių chirurginių ir reanimacijos-intensyvios terapijos paslaugų teikimą ir prieinamumą. Rašte nurodoma, kad priešingu atveju ligoninės vadovybei neišvengiamai teks priimti radikalius sprendimus nutraukti nuostolingų padalinių veiklą ir paslaugų teikimą Skuodo filiale.

Artimiausiu metu Skuodo rajono savivaldybės vadovai ir Savivaldybės tarybos nariai aptars rašte pateikiamą informaciją, bus ieškoma sprendimų, kad Skuodo filiale ir toliau butų vykdoma Chirurgijos ir Reanimacijos-intensyvios terapijos skyrių veikla kaip iki šiol.

Dalintis

Parašykite komentarą