Skuodo miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus

Paskelbta 12 vasario, 2020 m., skiltyje Naujienos

Skuodo miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos veiksmus, finansavimo:

Kvietimas Nr. 8

  • veiksmas „Sukurti ir įdiegti efektyvią profesinio orientavimo, konsultavimo ir darbo paieškos sistemą ir teikti paslaugas bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį“;
  • veiksmas „Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo paslaugas  bedarbiams ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams“;
  • veiksmas „Informuoti, konsultuoti ir tarpininkauti įtraukiant tikslinių grupių narius į visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą“.

Kvietimas Nr. 9

1.2.1 veiksmas „Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti“;

1.2.5 veiksmas „Plėtoti mentorystės „Verslas – verslui“ tinklą“.

Kvietimas Nr. 10

2.1.1. veiksmą „Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims“

Projektiniai pasiūlymų pateikimo datos:

Nuo 2020 m. vasario 5 d. 17.00 val.

Iki 2020 m. balandžio 6 d. 18.00 val. (8 kvietimas)

Iki 2020 m. balandžio 1 d. 18.00 val. (9 kvietimas)

Iki 2020 m. balandžio 30 d. 18.00 val. (10 kvietimas)

Išsami kvietimų informacija skelbiama interneto svetainėje www.skuodomiestovvg.lt.

 

 

 

Dalintis

Parašykite komentarą