Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2019 metų rezultatai ir planai šiems metams

Paskelbta 10 sausio, 2020 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

2020 m. sausio 8 d. Skuodo rajono savivaldybės vadovams ir Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto nariams Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro (toliau – centro) direktorė Rūta Razmienė pateikė aktualią informaciją apie 2019 metais vykdytus ir 2020 metais planuojamus vykdyti darbus.

Pateikta informacija, kad 2019 m. sutvarkyti laiptai įeinant į centro pastatą, praplėstos centro patalpos, įrengtos pertvaros, leidžiančios darbuotojams efektyviau dirbti.

2019 m. pradėta teikti asmens savarankiškumo vertinimo kasdieninėje veikloje paslauga.

Pasak centro direktorės, žmonės labai džiaugiasi integralia pagalba (dienos socialine globa ir slauga) asmens namuose. Plačiau paaiškinta, kaip sudaromas darbuotojų grafikas vykti pas žmones į namus teikti šios paslaugos.

Rūta Razmienė minėjo, kad labai reikalingas atskiras patekimas į globėjus ruošiančių specialistų kabinetus. Kalbėjo apie įstaigos struktūros pertvarkymo būtinybę. Centro direktorė informavo, kad 2020 metais bus pradėta teikti nauja laikino atokvėpio paslauga. Šia paslauga siekiama suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Centre teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams, intensyvios krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo paslaugos, socialinės priežiūros (pagalba į namus) paslaugos, teikiama institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia, socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose.

Pagrindinis centro tikslas – teikti pagrindines ir papildomas socialines paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia,  suaugusiems asmenims su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose, asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose.

Dalintis

Parašykite komentarą