SKUODO TVENKINIO PAPLŪDIMIO SMĖLIO IR MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENA

Paskelbta 21 rugpjūčio, 2019 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

Vadovaujantis Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-745 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 metais atliekami Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės tyrimai. Tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius.

Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens tyrimų 2019 metų kalendorinis

grafikas

Eil. Nr.

Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

1.

Skuodo tvenkinys

21

4

18

2

16

30

13

27

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 21 d., birželio 4 ir 18 d., liepos 2, 16 ir 30 d., rugpjūčio 12 d. paimti Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio, maudyklos vandens mėginiai ir atlikti jų laboratoriniai tyrimai. Šio tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės rodikliai atitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotus reikalavimus – Skuodo tvenkinio maudykloje maudytis galima.

                                                                                     Skuodo rajono savivaldybės administracija

Dalintis

Parašykite komentarą