Šventiniame Skuodo rajono švietimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pasitarime – švietimo aktualijos šalyje ir rajone

Paskelbta 9 rugsėjo, 2019 m., skiltyje Naujienos

Kiekvienos švietimo įstaigos pagrindas – kokybiškas ugdymas, todėl šiai temai Skuodo rajono švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai skiria didžiulį dėmesį. 2019 m. rugsėjo 5 d. Savivaldybėje įvykusiame šventiniame pasitarime išklausyti pranešimai apie švietimo situaciją Lietuvoje atotrūkio aspektu, aktualijas šalyje ir rajone.

Į pasitarimą Skuodo rajono švietimo bendruomenę pasveikinti ir skaityti pranešimo atvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazakauskienė. Pasitarime dalyvavusius švietimo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus su mokslo metų pradžia taip pat sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narė Levutė Staniuvienė, Skuodo rajono savivaldybės vadovai. Savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius pasitarimo dalyviams dovanojo spalvingą tortą.

Plačiau apie švietimo situaciją rajone

2019–2020 m. švietimo įstaigos:

3 ikimokyklinio ugdymo mokyklos – 458 vaikai:

 • Skuodo vaikų lopšelis darželis (2 korpusai) – 317 vaikų;
 • Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis darželis – 73 vaikai;
 • Skuodo r. Mosėdžio vaikų lopšelis darželis – 68 vaikai.

6 bendrojo ugdymo mokyklos – 1672 mokiniai:

 • Skuodo Bartuvos progimnazija – 552 mokiniai,
 • Lenkimų Simono Daukanto mokyklos–daugiafunkcio centro skyrius –35;
 • Skuodo r. Mosėdžio gimnazija – 358 mokiniai;
 • Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija – 294 mokiniai;
 • Skuodo r. Ylakių gimnazija – 274 mokiniai;
 • Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla – 90 mokinių;
 • Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla – 69 mokiniai.

2 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos:

 • Skuodo meno mokykla ir Mosėdžio, Ylakių skyriai;
 • Skuodo r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras.

Kitos įstaigos:

 • Skuodo r. savivaldybės psichologinė pedagoginė tarnyba;
 • VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokykla – 136.

2019–2020 mokslo metais vaikų, mokinių skaičius – 2129, pedagogų skaičius – 297.

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kokybės procentas 2019 m. rajone siekė 48,4 proc.

Pasitarime pranešta, kad atotrūkiai mažėja tarp didmiesčio ir kaimo 4–8 kl. mokinių apibendrinto pasiekimų rodiklio, PUPP vaikinų ir merginų matematikos rezultatų, skirtingų tipų mokyklų aukščiausių ir žemiausių mokinių rezultatų, tarp 3 ar daugiau VBE išlaikiusių merginų ir vaikinų dalies. Tačiau įvardinta, kad atotrūkiai auga tarp mergaičių ir berniukų pasiekimų aukštesnėse klasėse, PUPP vaikinų ir merginų lietuvių kalbos rezultatų, besimokančių lietuvių kalba nuo besimokančių rusų ir lenkų kalbomis 8 klasėje, VBE išlaikiusių abiturientų dalies mieste ir kaime.

Pasitarimo metu pateiktos rekomendacijos, galinčios stiprinti švietimo sistemą Skuodo rajone:

 • Ieškoti galimybių ir efektyvių būdų pritraukti į mokyklas jaunų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (ypač psichologų);
 • Skatinti pedagogus tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas;
 • Ieškoti galimybių skirti daugiau lėšų mokymo priemonėms įsigyti, tai leistų mokytojams modernizuoti ir efektyvinti ugdymo procesą;
 • Daugiau dėmesio skirti pradinio ugdymo, taip pat ir informacinių technologijų, geografijos ir istorijos dalykams, tai užtikrintų geresnius mokinių pasiekimus.
Dalintis

Parašykite komentarą