Dėmesio stojantiesiems ir įgyvendinantiems Jaunimo savanorišką tarnybą

Paskebta birželio 27, 2019 m., skiltyje Pranešimai

Primename, jog 0,25 stojamojo balo gali įgyti savanoriai, kurie yra registruoti JST duomenų bazėje, yra pasirašę trišalę sutartį su akredituota priimančia organizacija ir akredituota savanorišką veiklą organizuojančia organizacija (SVO), yra pateikę visus 6 mėn. JST grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta min 40 val./ mėn. nenutrūkstama veikla. Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 stojamojo balo yra Pažymėjimas išduotas Jaunimo reikalų departamento (tuo rūpinasi SVO organizacijos mentoriai).

Stojamojo balo tvirtinimo procedūra:

Savanoris įgyjęs pažymėjimą, jį turi įkelti į LAMA BPO paskyrą nurodant unikalų numerį, kaip pavaizduota pavyzdyje.  Pažymėjimą savanoriai gali rasti savo badgecraft.eu paskyroje.

Įkėlus pažymėjimą, 3 darbo dienų laikotarpyje JRD specialistai patvirtina pažymėjimo tikrumą.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į JRD: +370 633 21906/ info@jrd.lt

Primename, jog 0,25 stojamojo balo suteikia tik tam tikros programos:

– 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“, reglamentuojama 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013;

– 3 ir daugiau mėnesių savanorystė projekte „Atrask save“ , pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“;

– ne mažiau nei 6 mėn. ir 40 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba, pagal 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų

Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Parašykite komentarą