Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje

Paskebta birželio 17, 2019 m., skiltyje Vykdomi projektai

2019 m. sausio 23 d. buvo pasirašyta Finansavimo sutartis projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ įgyvendinti. Projektas įgyvendinamas kartu su dviem partneriais – VšĮ „Skuodo pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ ir VšĮ „Mosėdžio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“.

Projekto tikslas yra padidinti Skuodo rajono savivaldybėje teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą ir prieinamumą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams. Šiam tikslui pasiekti būtina atnaujinti Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Skuodo PSPC) ir Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Mosėdžio PSPC) infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą numatyta Skuodo PSPC patalpose įrengti keltuvą žmonėms su negalia, Mosėdžio PSPC patalpose atlikti remontą, pritaikant jas žmonių su negalia poreikiams, įrengti nuovažą. Taip pat šioms įstaigoms numatyta nupirkti būtiną medicinos įrangą bei įruošti DOTS ir pakaitinio gydymo kabinetus Skuodo PSPC.

Projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ įgyvendinti skirta 199 913,44 Eur iš ES struktūrinių fondų Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas bus baigtas įgyvendinti iki 2020 m. liepos 31 d.

Parašykite komentarą