Administracinės paslaugos

Kodas Paslaugos pavadinimas ir kodas Paslaugos vadovas Paslaugos administratorius
ADMINISTRACIJA
M1 Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais Žydrūnas Ramanavičius Vygintas Liaučys
N1 Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl galimai padarytų administracinių nusižengimų nagrinėjimas Žydrūnas Ramanavičius Vygintas Liaučys
S1 Leidimo laikyti agresyvios veislės šunį išdavimas Mindaugas Perminas Mindaugas Perminas
ARA-1 Adreso suteikimas Elena Čiunkienė
ARC-1 Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo Elena Čiunkienė
ARC-4 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre Elena Čiunkienė
ARC-5 Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus Elena Čiunkienė
ARC-9 Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas Elena Čiunkienė
ARC-10 Statybas leidžiantis dokumentas Elena Čiunkienė
ARC-12 Detaliųjų planų tvirtinimas Elena Čiunkienė
ARC-15 Teritorijų planavimo dokumento derinimas Nuolatinėje statybos komisijoje Elena Čiunkienė
ARC-17 Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimas Elena Čiunkienė
ARŽ-1 Leidimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas Inga Jablonskė
CM10 Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM18 Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM17 Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
CM1 Gimimo registravimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
CM21 Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
CM44 Įvaikinimo  registravimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
CM4 Mirties registravimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
CM22 Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM5  Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM3  Santuokos nutraukimo registravimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM2  Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM43  Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM15  Tėvystės pripažinimo registravimas Narutė Gutautienėė Narutė Gutautienė
 CM12  Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos  įtraukimas į apskaitą Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM7  Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaita Narutė Gutautienė Adelė Kevlevičienė
 CM11  Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM14  Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
 CM16  Vardo, pavardės keitimas Narutė Gutautienė Narutė Gutautienė
JR1 Teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas Kodas JR1. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
K2 Reklamų ir iškabų pavadinimų derinimas Lijana Beinoraitė Reda Lenkytė-Maniukė
L1-1 Kelių transporto veiklos licencijų išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L1-2 Kelių transporto veiklos licencijų pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L1-3 Kelių transporto veiklos licencijų galiojimo panaikinimas įmonės prašymu. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L1-4 Kelių transporto veiklos licencijos kopijų išdavimas Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L1-5 Kelių transporto veiklos licencijos pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L1-6 Kelių transporto veiklos licencijos kopijos galiojimo panaikinimas įmonės prašymu. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L1-7 Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L2-1 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L2-2 Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L2-3 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L2-4 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas. Zita Piekuvienė Sima Jablonskienė
L2-5 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L3-1 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L3-2 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas ir (ar) papildymas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L3-3 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L3-4 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L4-1 Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L4-2 Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų naftos dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L4-3 Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų naftos dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L4-4 Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymas. Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais papildymas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L4-5 Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais išdavimas. Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais dublikatų išdavimas. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
L4-6 Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais panaikinimas licencijos turėtojo prašymu. Licencijų verstis mažmenine prekyba naftos produktais sustabdymas arba galiojimo panaikinimas licencijos turėtojo prašymu. Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
LAR1 Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimas tolimesniam  saugojimui ir pažymų išdavimas. Lijana Beinoraitė Adelė Kevlevičienė
LAR4 Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas. Lijana Beinoraitė Adelė Kevlevičienė
D1
Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas Gintas Andriekus
A1
Skuodo rajono renginių organizavimo viešose vietose tvarkos aprašas ir forma Gintas Andriekus
SD1 Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas
SD2 Pažyma, apie gaunamas šalpos išmokas Rasa Noreikienė Rasa Noreikienė
SD3 Vienkartinė socialinė parama socialiai remtinoms šeimoms ir asmenims Rasa Noreikienė Julijana Škimelienė
SD7 Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų  poreikiams organizavimas Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė
SD8 Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė
SD10 Vienkartinė išmoka įsikurti Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD11 Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD12 Išmoka vaikui Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD13 Socialinė pašalpa Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD14 Globos (rūpybos) išmoka Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD15 Vienkartinė išmoka vaikui Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD16 Speciali laidojimo pašalpa mirties atveju Rasa Noreikienė Rasa Noreikiene
SD18 Kompensacijos už būsto šildymo išlaidas, išlaidas šaltam vandeniui ir išlaidas karštam vandeniui Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD22 Išmoka laidojusiems asmenims Rasa Noreikienė Rasa Noreikiene
SD24 Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD30 Socialinė parama mokiniams Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD34 Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SD35 Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos Rasa Noreikienė Rasa Noreikiene
SP1 Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SP2 Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
SP3 Formų E001, E124, susijusių su asmenimis, pageidaujančiais gauti laidojimo išmoką užsienio šalyse, pildymas Rasa Noreikienė Rasa Noreikiene
SP4 Teikimo ruošiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl antrojo laipsnio valstybinę pensijos motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų skyrimo. Rasa Noreikienė Rasa Noreikiene
ŽF1 Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
ŽF2 Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
ŽM1 Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Rimvydas Daukšas Gintaras Timbaras
ŽR1 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas Rimvydas Daukšas Rimvydas Daukšas
ŽR2 Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
ŽR3 Padarytų nuostolių nustatymas ir žalos apskaičiavimas Rimvydas Daukšas Rimvydas Daukšas
ŽR4 Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną priėmimas Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
ŽR5 Prašymų dėl papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius priėmimas Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
ŽR6 Pasėlių draudimas Rimvydas Daukšas Tadas Batakis
ŽŽ1 Ūkininko ūkio įregistravimas ir išregistravimas Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
ŽŽ5 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra Rimvydas Daukšas Raimondas Liubartas
ŽŽ6 Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
ŽŽ11 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas Rimvydas Daukšas Daiva Petrauskienė
SENIŪNIJOS
Kodas Paslaugos pavadinimas ir kodas Paslaugos vadovas Paslaugos administratorius
SN1 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas. Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN2 Leidimų laidoti išdavimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN3 Gyvūnų (šunų, kačių) registracijos tvarka Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN4 Leidimo kasinėti seniūnijoje išdavimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN5 Charakteristika dėl leidimo laikyti ginklą Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN6 Charakteristikos dėl II laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN7 Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN8 Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN9 Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN10 Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN11 Gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaravimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN12 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN13 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN14 Gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaravimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN15 Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN16 Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas) Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai
SN17 Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas Seniūnijų seniūnai Vyriausieji specialistai

Paskelbta: 27 rugpjūčio, 2019 | Atnaujinta: 14 rugpjūčio, 2020