Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

 

 • 2020-09-09 Ylakių seniūnijos pastato, Sedos g. 3, Ylakių mstl., patalpų remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-09-04 „Skuodo rajono Mosėdžio mstl. Liepų gatvės Nr. MO-60, Mosėdžio seniūnijos kelių Nr. MO-10 ir Nr. MO-11 ruožų kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas“ paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-09-02 „Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Kęstučio g. Nr. MO-59 kapitalinis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-08-21 Skuodo rajono Ylakių seniūnijos Vižančių k. Sodų g. Nr. YLV-3 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-08-10 Skuodo rajono Aleksandrijos k.v. melioracijos projekto Nr.R2,4,5 1987 m. griovio G-2 pk. 0+00÷17+45, Gėsalų k.v. melioracijos projekto Nr.R2 1986 m. griovio A-4 pk. 0+00÷10+71 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-08-10 Skuodo rajono Rukų k.v. melioracijos projekto Nr.5 1976 m. griovio Pamakupys pralaidos pk. 9+44 remontas, Luknių k.v. melioracijos projekto Nr.15 1982 m. griovio L-9-1 pk. 0+00÷6+30, melioracijos projekto Nr.7 1968 m. griovio L-9 pk.0+00÷2+15, Užluobės k.v. melioracijos projekto Nr.2 1967 m. griovio U-2 pk. 0+00÷8+00 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-15 „Teritorijos prie Skuodo kultūros centro sutvarkymo Skuodo mieste, Gedimino g. 1, II etapo darbų pirkimas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-14 „Automobilių stovėjimo aikštelės paprastasis remontas Skuodo miesto Šatrijos g. 3 sklype“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-03 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Mosėdžio k. v. tilto per Bartuvą) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-01 Šačių seniūnijos Žebrokų kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. ŠA-09 „Žebrokai–Kulaliai (iki Vindeikių ribos) (Paupio g.)“ kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-01 Skuodo seniūnijos Mažųjų Rūšupių kaimo Jaunimo gatvės Nr. SKMR-6 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-01 Ylakių seniūnijos, Ylakių miestelio Artojų gatvės (Nr. YLY-1) kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-25 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-25 Objekto „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25b“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-17 Lenkimų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. LE-15 Juodeikiai–Margininkai ruožo nuo kelio Kretinga–Skuodas iki kelio Kretinga–Skuodas paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-17 Skuodo miesto Krantinės ir Statybininkų gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-16 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Lenkimų k. v.) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-11 Tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitos piniginės socialinės paramos pristatymo į namus ir išmokėjimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-11 Skuodo miesto Mosėdžio gatvės Nr. SM-38 paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-08 Skuodo miesto Svarainių gatvės Nr. SMK-8, esančios sodininkų bendrijos „Skuodo pavasaris“ teritorijoje, kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-08 Skuodo seniūnijos Mažųjų Rūšupių kaimo Jaunimo gatvės Nr. SKMR-6 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-03  Mosėdžio miestelio Ežero gatvės Nr. MO-73  rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-02 Skuodo miesto Šatrijos gatvės Nr. SM-59 rekonstravimo darbai. Skuodo miesto Šatrijos gatvės Nr. SM-59 rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-02 Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės Bijūnų Nr. AL-54 gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-29  Skuodo seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. SK-62 „Pasienio kelias pro buvusią muitinę iki Narvydžių gyvenvietės (Pievų g.)“ remonto pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-27 Šačių seniūnijos kelio Šatės – Rumšaičiai Nr. ŠA-02/ŠA-23 rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-26 Ylakių gimnazijos stadiono mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r., rekonstravimo II-ojo etapo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-21 Odontologo darbo vietos įrangos pirkimas Barstyčių ambulatorijai nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-21 Odontologo darbo vietos įrangos pirkimas Ylakių ambulatorijai nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-13 Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g. 11, Skuode, remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-06 Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymo sūrymu paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-30 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Lenkimų k. v., Notėnų k. v. ir Aleksandrijos k. v.) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-29 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Užluobės k. v. ir Mosėdžio k. v.) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-24 Barstyčių seniūnijos administracinio pastato Skuodo g. 2, Barstyčiai, patalpų remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-24 Skuodo r. Aleksandrijos sen., kelio Nr. AL-36-2 „Nuo kelio Skuodas – Mažeikiai į Knežę (Jedžiotų gatvė)“ kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-22 Teritorijos prie Skuodo kultūros centro pastato (Skuodo mieste, Gedimino g. 1) sutvarkymo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-08 Medicininės įrangos ir priemonių pirkimas Mosėdžio PSPC nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-27 Rentgeno prietaisų pirkimas Skuodo PSPC nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-27 Skuodo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių inventorizacijos-kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-19 Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Sodų gatvės Nr. SKN-35 paprastasis remontas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-12 Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės Nr. SM-8 paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimo rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-06 Valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje rekonstravimo darbai vykdomi pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgaliojimus nebus perkami naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-05 Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-04 „Medicininės įrangos ir priemonių pirkimas Skuodo PSPC“ pirkimo 2 dalies kraujo analizatoriai nebus perkami naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-03 Ylakių gimnazijos stadiono Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r., rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-03 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo nuo Šatrijos gatvės iki sodų bendrijos „Statybininkas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-02-12 Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-02-12 Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-24 Skuodo rajono savivaldybės Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros (greideriavimo) darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-22 Valstybinės reikšmės kelių sankryžų (įvažiavimo / išvažiavimo)  paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-16 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo nuo Šatrijos gatvės iki sodų bendrijos „Statybininkas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-09 Degalų (benzino A-95 ir dyzelinio kuro) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-12-12 Skuodo rajono Nausėdų k. v. Ylakių sen., griovio up. Gaivenis melioracijos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-22 Skuodo rajono Šačių k. v. griovio Nr. 1 remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-18 Mažos vertės skelbiamas Audito paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-15 Valstybinės reikšmės kelių paprastojo remonto, įrengiant nuovažas, darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-11 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto ir drenažo rekonstrukcijos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-10-21 Projekto „Privačių namų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo mieste“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-10-16 Mažos vertės skelbiamas „Vaikų sveikatingumo stovyklos organizavimo paslaugos įsigijimas, projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0004„ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-10-10 Mažos vertės skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje susikaupusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo (perdavimo galutiniam atliekų tvarkytojui, įregistruotam Atliekų tvarkytojų valstybės registre) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-09-17 Mažos vertės skelbiamas Psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugų Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigose pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-09-09 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-09-06 Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro pastato (un. Nr. 7597-4003-5016) Šatrijos g. 5, Skuode, kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-19 Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kelio Nr. YL-40 „Bažnyčios kelias nuo kelio YL-28 Vaičaičiai–Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakiai–Seda“ kapitalinio remonto darbų  pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-14 Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos kelio Nr. AL–47 „Nuo kelio Skuodas–Barstyčiai į Apuolės piliakalnį“  kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-14 Projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas Kęstučio, Akmenų ir Salantų gatvėse Mosėdžio miestelyje, Skuodo rajone“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-08 Projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas prie tvenkinio Ežero gatvėje Mosėdžio miestelyje, Skuodo rajone“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-07 Objekto „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-02 Skuodo r. Aleksandrijos sen, kelio Nr. AL–47 „Nuo kelio Skuodas–Barstyčiai į Apuolės piliakalnį“ kapitalinio remonto  darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-02 Skuodo r. Ylakių sen. kelio Nr. YL-09 „Girdenių kelias nuo kelio Nr. 3705 „Ylakiai–Vižančiai–Dilbikiai iki kelio Nr. YL-45“ kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-02 Skuodo r. Ylakių sen., kelio Nr. YL-40 „Bažnyčios kelias nuo kelio YL-28 Vaičaičiai–Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakiai–Seda kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-01 Skuodo r. Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Ilgosios gatvės Nr. SK (SB-S-51) kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-07-22 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-07-12 Objekto „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-07-10 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos sporto salės  Vytauto g. 14, Skuode remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-06-14 Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacijos–kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • Vaikų sveikatingumo stovyklos organizavimo paslaugos įsigijimo (projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0004) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • Gatvių priežiūros ir valymo automobilio, kurio sąšlavų bunkerio talpa ne mažesnė nei 1.7 m³ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2 laiptinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Skuodo rajono Rukų k.v.  griovio B-6 (up. Pamakupys) remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Techninio projekto „Skuodo rajono savivaldybės sporto komplekso Vytauto g. 14 a, Skuodo mieste (prie Pranciškaus Žadeikio gimnazijos) koregavimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes vykdomas neskelbiamas pirkimas, kai sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).
 • Projekto „Infrastruktūros plėtra Šačių kaime“ papildomų darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes vykdomas neskelbiamas pirkimas, kai sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).

Paskelbta: 5 liepos, 2019 | Atnaujinta: 9 rugsėjo, 2020