1.1.5 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašas

SADM informacija:  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla

   Paskirstytos lėšos bendruomeninės veiklos stiprinimui

Paskelbta: 18 kovo, 2020 | Atnaujinta: 1 liepos, 2020