Bendruomeninės veiklos stiprinimas

 

 

2021 metai

Paskirstytos lėšos pagal Priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-246 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-269 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

2020 metai

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašas

SADM informacija:  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla

   Paskirstytos lėšos bendruomeninės veiklos stiprinimui

Paskelbta: 18 kovo, 2020 | Atnaujinta: 13 gegužės, 2021