Bendruomeninės veiklos stiprinimas

 

2021 metai

Skirtos lėšos projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“: Įsakymas skirti lėšas 2021 metais

Priemonės įgyvendinimas 2021 metais

2021 m. patvirtintas Savivaldybės aprašas

1 priedas Paraiškos forma

5 priedas Pareiškėjo deklaracija

Paskirstytos lėšos pagal Priemonę Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-246 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-269 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

2020 metai

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašas

SADM informacija:  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla

Paskirstytos lėšos bendruomeninės veiklos stiprinimui

Paskelbta: 18 kovo, 2020 | Atnaujinta: 28 liepos, 2021