Kitų finansavimo šaltinių skelbiami kvietimai, konkursai

Kvietimas teikti subsidijų paraiškas socialines paslaugas teikiančioms NVO, nukentėjusioms nuo COVID -19 sukeltų pasekmių

Kviečiame registruotis į tarptautinį floristinių kilimų konkursą „Anykščiai. Čia gera“

Tradiciniai amatininkai kviečiami  teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti

Paskelbtas pirmasis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviras kvietimas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“

Kvietimas teikti paraiškas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programas

Kvietimas teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti bendruomenių veikloms

Kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui

Skelbiamos prioritetinės 2020 metų KAM bendradarbiavimo su asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis temos

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiami konkursai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbiami konkursai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbiami konkursai

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2020 metams atrankos konkursas

Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos 2020-2021 m. konkursas

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Parama socialiniam verslui“

Kvietimas teikti paraiškas subdotacijoms

 

Dalintis

Paskelbta: 17 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 1 liepos, 2020