Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba ir jos nuostatai.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T9-49 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai ir Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 8 ir 9 punktų pakeitimo“, Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai pavestos atlikti Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

2020 m. NVO ataskaita

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. 1

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. 2

Paskelbta: 29 kovo, 2021 | Atnaujinta: 3 gegužės, 2021