Aukcionai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo  viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2bf1544060e911e4b240c0fa7489cd0e/asr

2020-09-28 Viešame elektroniniame aukcione pakartotinai parduodamas Skuodo rajono savivaldybės turtas

2020-08-18 Viešame elektroniniame aukcione parduodamas Skuodo rajono savivaldybės turtas

2020-06-25 VIEŠAME ELEKTRONINIAME AUKCIONE PARDUODAMAS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

2020-03-25 VIEŠAME ELEKTRONINIAME AUKCIONE PARDUODAMAS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

2020-06-19 SKELBIAMAS PAKARTOTINIS ELEKTRONINIS AUKCIONAS APIE PARDUODAMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTĄ

2020-05-15 Skelbiamas pakartotinis elektroninis aukcionas apie parduodamą Skuodo rajono savivaldybės turtą

 

Paskelbta: 2 sausio, 2019 | Atnaujinta: 11 gruodžio, 2020