Civilinė metrikacija

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Vyriausioji specialistė Narutė Gutautienė, tel. (8 440)  45 553, el. paštas narute.gutautiene@skuodas.lt

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

  • Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt
  • Prašymus galima teikti registruotu paštu ar per kurjerį (Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas).

Prašymų, teikiamų registruotu paštu ar per kurjerį, formos:

Santuoką registruoja

Santuokos registravimo
data laikas Besituokiančiųjų vardas, pavardė, gimimo data
 

*Duomenys skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ 73 punktu.

 

2021 METAIS RUGSĖJO MĖN. SKUODO RAJONE ĮREGISTRUOTŲ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ STATISTIKA

  Civilinės būklės akto pavadinimas

 

  Gimimas Santuoka Santuokos nutraukimas Mirtis CBAĮ papildymas, pakeitimas, ištaisymas
  14 5 10 40 5
Seniūnijos pavadinimas          
Aleksandrija 1 2
Barstyčiai 1 1
Ylakiai 6
Lenkimai 5
Mosėdis 1 4
Notėnai 3
Skuodas 2 6
Skuodo miestas 4 10
Šatės 2
Kitas rajonas 1
Užsienio valstybė 4 1

2020 metais Skuodo rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika

  Civilinės būklės akto pavadinimas 
Gimimas Santuoka Santuokos nutraukimas Mirtis Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas, ištaisymas
  145 71 48 314 65
Seniūnijos pavadinimas    
Aleksandrija 9 20  
Barstyčiai 2 13  
Ylakiai 15 38  
Lenkimai 2 12  
Mosėdis 18 32  
Notėnai 5 26  
Skuodas 21 32  
Skuodo miestas 33 112  
Šatės 7 23  
Kitas rajonas  
Užsienio valstybė 33 6  

Paskelbta: 3 liepos, 2019 | Atnaujinta: 18 spalio, 2021