Daugiabučių administravimas

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė

Informacija daugiabučių namų valdytojams ir gyventojams

CIVILINIS KODEKSAS –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C888BB3A723/asr

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMŲ ŠAUKIMO, DARBOTVARKĖS IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.922DF320376D

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠAS – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395332/asr

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019/asr

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠO PAVYZDINĖ FORMA – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B066003E8856

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3deecc70a25811e58fd1fc0b9bba68a7

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITOS PAVYZDINĖ FORMA – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6421e1e0941e11e5a6f4e928c954d72b

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKO ĮSTATYMAS – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr

Asmenų, pretenduojančių Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-622

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, vardas ir pavardė

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo priežiūros srityje

Asmens nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas (priklausomai nuo daugiabučio gyvenamojo namo naudingojo ploto: iki 1 000 kv. M; nuo 1 000 iki 3 000 kv. M; 3 000 ir daugiau kv. M)

Kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą pasirenkant administratorių

UAB „Skuodo šiluma“ Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą vykdo nuo
2005 m.
0,038; 0,038; 0,038 Administravimo paslaugas teiks vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
UAB „Procesų valdymo kompetencijų centras“ Daugiabučių namų administravimu ir priežiūra arba jos organizavimu užsiima nuo 2016 m. 0,035; 0,035; 0,035 Bendradarbiauja su UAB „Mano būstas“ įmonių grupe, kuri specializuojasi pastatų ūkio valdymo veiklos vykdymo srityje.
UAB „CNC Cleaning“ Namų administravimo paslaugas (Latvijos Respublikoje) teikia nuo 2019 m. 0,037; 0,037; 0,037 Pastatų administravimo paslaugas teikia nuo 2019 m. (Latvijos Respublikoje), vykdo namų valymo veiklą, valymo priemonių prekybą.

BUTŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAI

Įsakymai:

DĖL DAUGIABUČIO NAMO P. CVIRKOS G. 7, SKUODAS. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO VILNIAUS G. 40, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO MOKYKLOS G. 8, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO J.BASANAVICIAUS G. 6, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 11, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 9, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO VYTAUTO G. 61, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 3, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠATRIJOS G. 31, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠATRIJOS G. 29, SKUODAS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO DARIAUS IR GIRĖNO G. 33A, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO DARIAUS IR GIRĖNO G. 35, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO P. CVIRKOS G. 15, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ALGIRDO G. 6, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ALGIRDO G. 8, SKUODAS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ALGIRDO G. 11, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ALGIRDO G. 21, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO BIRUTĖS G. 10, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO BIRUTĖS G. 16, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO DARIAUS IR GIRĖNO G. 33, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 10, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO J. CHODKEVIČIAUS G. 13, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO MOSĖDŽIO G. 13, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO MOSĖDŽIO G. 13A, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO P. CVIRKOS G. 1, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO P. CVIRKOS G. 3, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO P. CVIRKOS G. 13, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO P. CVIRKOS G. 15, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO 

DĖL DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 7, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO MOKYKLOS G. 4, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠATRIJOS G. 14, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO 

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ALGIRDO G. 2, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠATRIJOS G. 34, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL DAUGIABUČIO NAMO P. CVIRKOS G. 5, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-03-26 DĖL DAUGIABUČIO NAMO SODŲ G. 3, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-03-29 DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠATRIJOS G. 8, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-03-28 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VAIŽGANTO G. 8, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-03-29 DĖL DAUGIABUČIO NAMO MOSĖDŽIO G. 42, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-03-29 DĖL DAUGIABUČIO NAMO MOSĖDŽIO G. 44, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-04-09 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VILNIAUS G. 42, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-04-09 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VILNIAUS G. 44, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-05-10 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VYTAUTO G. 13, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-05-10 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VYTAUTO G. 3, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-05-10 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VILNIAUS G. 1, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-05-10 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VILNIAUS G. 2, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-05-10 DĖL DAUGIABUČIO NAMO VILNIAUS G. 24, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-05-10 DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠAULIŲ G. 11, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-05-10 DĖL DAUGIABUČIO NAMO APUOLĖS G. 6, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2018-06-27 DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU P. CVIRKOS G. 11, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO

2019-12-20 DĖL DAUGIABUČIO NAMO ADRESU ALGIRDO G. 4 SKUODAS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2020-03-02 DĖL DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 5, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2020-03-03 DĖL DAUGIABUČIO NAMO APUOLĖS G. 4, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

2020-03-03 DĖL DAUGIABUČIO NAMO APUOLĖS G. 2, SKUODAS, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

Pranešimai:

2020-09-25 Dėl daugiabučio namo P. Cvirkos g. 7, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

2020-09-08 Dėl daugiabučio namo Mokyklos g. 3A, Ylakiai, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

2020-07-30 Daugiabučio namo Mokyklos g. 8, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2020 07 30 Daugiabučio namo Vilniaus g. 40, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2020-07-20 _Daugiabučio namo Gedimino g. 9, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2020-07-15 Daugiabučio namo Vytauto g. 61, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas (pakartotinis)

2020-07-13 Daugiabučio namo Algirdo g. 19, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2020-07-13 Daugiabučio namo Basanavičiaus g. 6, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2020-05-26 Daugiabučio namo Šatrijos g. 31, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2020-05-26 Daugiabučio namo Vytauto g. 61, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2020-05-26 Daugiabučio namo Gedimino g. 3, Skuodas, Skuodo r. sav., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2019-11-18 Daugiabučio namo Apuolės g. 4, Skuodas, Skuodo r. sav. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2019-11-18 Daugiabučio namo Apuolės g. 2, Skuodas, Skuodo r. sav. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2019-11-15 Daugiabučio namo Gedimino g. 5, Skuodas, Skuodo r. sav. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2019-11-14 Daugiabučio namo Algirdo g. 4, Skuodas, Skuodo r. sav. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2019-07-23 Daugiabučio namo Šatrijos g. 33, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2019-04-12 Daugiabučio namo J. Basanavičiaus g. 6, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-06-01 Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 11, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-04-13 Daugiabučio namo Vytauto g. 13, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-04-13 Daugiabučio namo Vytauto g. 3, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-04-13 Daugiabučio namo Vilniaus g. 24, Skuodas, Skuodo r. sav. , butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-04-13 Daugiabučio namo Vilniaus g. 2, Skuodas, Skuodo r. sav. , butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas.

2018-04-13 Daugiabučio namo Vilniaus g. 1, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų pakartotinis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-15 Daugiabučio namo Vilniaus g. 44, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakartotinis pasirinkimas

2018-03-15 Daugiabučio namo Vilniaus g. 42, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakartotinis pasirinkimas

2018-03-07 Daugiabučio namo Mosėdžiog. 44, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-07 Daugiabučio namo Mosėdžiog. 42, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-07 Daugiabučio namo Šaulių g. 11, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-07 Daugiabučio namo Šaulių g. 9, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-07 Daugiabučio namo Apuolės g. 6, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-06 Daugiabučio namo Vilniaus g. 24, Skuodas, Skuodo r. sav. , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-06 Daugiabučio namo Vilniaus g. 2, Skuodas, Skuodo r. sav. , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-06 Daugiabučio namo Vilniaus g. 1, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-06 Daugiabučio namo Vytauto g. 13, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-06 Daugiabučio namo Vytauto g. 5, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas.

2018-03-06 Daugiabučio namo Vytauto g. 3, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-03-05 Daugiabučio namo Šatrijos g. 8, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas.

2018-02-07 Daugiabučio namo Vilniaus g. 42, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-02-07 Daugiabučio namo Vilniaus g. 44, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-01-19 Daugiabučio namo Sodų g. 3, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-01-09 Daugiabučio namo Vaižganto g. 8, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-01-05 Daugiabučio namo Šatrijos g. 34, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2018-01-05 Daugiabučio namo Šatrijos g. 8, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-10-06 Daugiabučio namo Birutės g. 16, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-04-18 Organizuojamas daugiabučio namo Šatrijos g. 29, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

2017-05-22 Daugiabučio namo Algirdo g. 8, Skuodas, Skuodo r. sav. , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-19 Daugiabučio namo Algirdo g. 2, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-19 Daugiabučio namo Algirdo g. 6, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-20 Daugiabučio namo Algirdo g. 11, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-21 Daugiabučio namo Algirdo g. 21, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-24 Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 33A, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-24 Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 33, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-24 Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 4, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-24 Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 35, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-07-25 Daugiabučio namo Birutės g. 10, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-01 Daugiabučio namo Gedimino g. 10, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-01 Daugiabučio namo Gedimino g. 7, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-01 Daugiabučio namo J. Chodkevičiaus g. 13, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-02 Daugiabučio namo Mosėdžio g. 13, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-02 Daugiabučio namo Mosėdžio g. 13A, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-03 Daugiabučio namo Mokyklos g. 4, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-04 Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 1, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-04 Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 3, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-04 Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 5, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-04 Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 13, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-08-04 Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 15, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-09-18 Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 33A, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-09-18 Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 35, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-09-19 Daugiabučio namo J. Chodkevičiaus g. 13, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-10-02 Daugiabučio namo Mokyklos g. 2, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-10-09 Daugiabučio namo Gedimino g. 7, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-10-17 Daugiabučio namo Algirdo g. 2, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-10-19 Daugiabučio namo Šatrijos g. 14, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-11-06 Daugiabučio namo Mokyklos g. 2, Skuodas, Skuodo r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-11-16 Daugiabučio namo Šatrijos g. 8, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

2017-11-28 Daugiabučio namo Šatrijos g. 34, Skuodas, Skuodo r. sav , butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas

Paskelbta: 2 sausio, 2019 | Atnaujinta: 30 gruodžio, 2020