Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė

2020 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A1-36 „Dėl 2020 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2020 metų tikrinamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas.

Sąrašas patikslintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-390

Eil. Nr. Daugiabučio gyvenamojo namo adresas Tikrinamas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas

 

Numatomas kompleksinio patikrinimo terminas Tikrinimo pagrindas/Pastabos Tikrinimo būsena
1. Šatrijos g. 31, Skuodas Įgaliotas asmuo Danutė Einikienė

 

I-II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas baigtas.

2020-05-20 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-257.

Kontrolė baigta.

2. Vytauto g. 13, Skuodas Administratorė Aldona Kažienė

 

I-II ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 2020-04-23 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-223.

Akte nurodyti trūkumai šalinami. Kontrolė tęsiama.

3. Gedimino g. 7, Skuodas Administratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas baigtas.

2020-06-17 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-313

4. Dariaus ir Girėno g. 33, Skuodas Administratorius

UAB „Skuodo šiluma“,

įm. k. 273889830

II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36
5. Dariaus ir Girėno g. 4, Skuodas Įgaliotas asmuo

Diana Donielienė

II-III ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36 Patikrinimas pradėtas.
6. Gedimino g. 3, Skuodas Įgaliotas asmuo

Edita Rimkienė

III-IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36.

2020-05-25 gauta informacija apie savininkų sprendimą pasirinkti kitą bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Jungtinės veiklos sutartis dėl įgalioto asmens nutraukta. Įgalioto asmens veikla nebebus tikrinama.

7. Mokyklos g. 8, Skuodas Įgaliotas asmuo

Sigita Liekienė

III-IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-21 įsakymas Nr. A1-36
8. Algirdo g. 17, Skuodas Įgaliotas asmuo

Ilona Dirkstienė

III- IV ketv. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29 įsakymas Nr. A1-390

2019 metai:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-733 „Dėl 2019 metų tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2019 metų tikrinamų daugiabučių namų sąrašas. Kompleksiniam patikrinimui atrinkti šie daugiabučiai namai:

PATVIRTINTA Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-733

SĄRAŠAS PAPILDYTAS Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1-786

2019 METŲ TIKRINAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Atrinkto daugiabučio gyvenamojo namo adresas Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas Planinio patikrinimo terminas Neplaninio patikrinimo terminas Tikrinimo pagrindas Patikros būsena/Pastabos
1. Algirdo g. 21, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Patikrinimas baigtas.

2020-01-10 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-14.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

2. Birutės g. 10, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Patikrinimas baigtas.

2020-01-07 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-6.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

3. Dariaus ir Girėno g. 33, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
4. J. Chodkevičiaus g. 13, Skuodas Aurelija Petrauskienė IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Patikrinimas baigtas.

2020-01-13 veiklos patikrinimo aktas Nr. VŪ9-17.

Valdytojas atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas. Kontrolė baigta.

5. Gedimino g. 5, Skuodas Įgaliotas asmuo Adelė Skripkauskienė IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis nutraukta 2019-11-12. Patikrinimas nebus atliekamas.
6. Gedimino g. 7, Skuodas UAB „Skuodo šiluma“ IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
7. Vytauto g. 13, Skuodas Aldona Kažienė IV ketv. 2019 -10-15 Nr. A1-733 Perkelta į 2020 m. tikrinamų Valdytojų sąrašą.
8. Algirdo g. 4, Skuodas Įgaliotas asmuo Gintautas Budžys 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. 2019 -11-07 Nr. A1-786 Neplaninis patikrinimas nutrauktas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis nutraukta 2019-11-11.

Svarbiausias tikrinimo tikslas – siekti, kad valdytojai užtikrintų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų tinkamą būklę, laikytųsi teisės aktų reikalavimų kaupiant lėšas ir jas naudojant, teisingai parengtų ir patvirtintų privalomai sudaromus dokumentus ir apie savo veiklą tinkamai informuotų patalpų savininkus ir kt.

Informuojame, kad prieš tikrinimą kiekvienas valdytojas bus informuojamas atskiru pranešimu.

Kilus klausimų galima kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresn. specialistę Dalią Sadauskienę, el. p. dalia.sadauskiene@skuodas.lt, tel. (8 440)  45 559.

Dalintis

Paskelbta: 17 sausio, 2020 | Atnaujinta: 15 liepos, 2020