Neformalusis vaikų švietimas

2020 metų Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui paraiškų teikimo terminas pratęsiamas vienam mėnesiui.

Konkursui paraiškas gali teikti: Skuodo rajono savivaldybės įsteigtos biudžetinės įstaigos, vykdančios neformaliojo vaikų švietimo veiklą.

Programų teikėjai dokumentus gali teikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2020 m. balandžio 27 d. Dokumentus galima siųsti skenuotus el. paštu loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt.

Aktualūs dokumentai:

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas

Atrankos konkurso paraiška

Vertinimo forma

Įgyvendinimo ataskaita


Kviečiame teikti paraiškas 2020 metų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui (finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis).

Konkursui paraiškas gali teikti: Skuodo rajono savivaldybės įsteigtos biudžetinės įstaigos, vykdančios neformaliojo vaikų švietimo veiklą.

Programų teikėjai dokumentus turi pateikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2020 m. kovo 27 d. Galima Siųsti skenuotus el. paštu: loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt

Detalesnė informacija tel. 8 440 45583, mob. 8 602 84638.

Aktualūs dokumentai:

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas

Atrankos konkurso paraiška

Vertinimo forma

Įgyvendinimo ataskaita

——————————-

Skuodo rajone vykdomos 27 neformaliojo vaikų švietimo programos

——————————-

SKELBIAMAS DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ AKREDITAVIMUI 2020 METAMS

KVIEČIAME TEIKTI VERTINIMUI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMAS

Dokumentai naujų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2020 metams priimami iki gruodžio 13 d. (PRAŠYMAS ir PROGRAMA).

NVŠ programa turi būti:

– parengta pagal Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą;

– skenuota įkelta į Kvalfikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Nauji NVŠ teikėjai turi:

-atitikti numatytus reikalavimus;

-būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt , ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos apraše.

Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:

1.Užpildytą ir pasirašytą prašymą kiekvienai pratęsiamai programai pateikti Skuodo rajono savivaldybės Švietimo skyriui.

2.Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) reikia pateikti:

2.1.jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, KTPRR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2.jei 1 priede, programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į KTPRR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

———————————–

AKTUALI INFORMACIJA:

Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Atmintinė naujiems teikėjams

NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų sutartis

NVŠ programos vykdymo grafikas

Mokinių lankomumo apskaitos žurnalas

Dažniausiai užduodami klausimai dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir mokinių tėvų / globėjų sudaromų sutarčių

Kontaktai pasiteirauti:

Loreta Vasiliauskienė,
el. p. loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt
tel. (8 440) 45583

Paskelbta: 2 sausio, 2019 | Atnaujinta: 19 kovo, 2020