Įsigijimas

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą

2021 m. liepos 13 d. skelbimas – Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą

2021 m. birželio 4 d. skelbimas – Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą

2021 m. gegužės 11 d. skelbimas – Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Skuodo mieste. Perkančioji organizacija – Skuodo rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas, tel. (8 440)  73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas vieno kambario butas Skuodo mieste, kurio naudingas plotas ne mažesnis kaip 14 kv. m ir ne didesnis kaip 39 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui: turi būti visiškai įrengtas ar suremontuotas, su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, centriniu ar vietiniu šildymu), tvarkinga elektros instaliacija (jungikliais, kištukiniais lizdais be defektų), tvarkinga šildymo ir vandentiekio sistema, įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų), su virtuve bei vonios ir tualeto patalpomis. Siūlomiems butams turi būti suteiktas būsto energetinio naudingumo sertifikatas. Negali būti apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė, t. y. neturi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys ir kiti apribojimai. Butas turi būti neperleistas tretiesiems asmenims, techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti taip pat inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriuje, 203 kabinete, atsakingas asmuo Ramutė Perminienė (Vilniaus g. 13, Skuodo m., telefonas pasiteirauti (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt).

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: pasiūlymai priimami iki 2021 m. balandžio 22 d. 16.00 val. (darbo dienomis ir darbo valandomis). Pateikiama Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniajai specialistei Ramutei Perminienei (Vilniaus g. 13, Skuodas, 203 kab., tel. (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt). Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Komisijos posėdžio data ir laikas: 2021 m. balandžio 22 d. 16.15 val., kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su užpildytu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

– buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;

– buto kadastrinių matavimų bylos kopija;

– buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;

– buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

– sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija.

– buto savininkų, kuriems siūlomas parduoti butas priklauso bendrosios nuosavybės teise, laisvos formos rašytiniai sutikimai atstovauti jiems pirkimo procedūrose, jeigu jiems atstovauja vienas iš savininkų (bendraturčių).

– jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

– pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje parašyta, kiek susiūta lapų, patvirtinta kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas buto savininko įgaliojimas.

Pasiūlymai su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiami lietuvių kalba užklijuotuose vokuose, adresuotuose Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinio būsto pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono Nr. arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti.

Pirkimo sąlygos

Pasiūlymas

Techninio vertinimo forma

Įgaliojimas

 

Paskelbta 10 kovo, 2021 m

 

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Skuodo mieste. Perkančioji organizacija – Skuodo rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas, tel. (8 440)  73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas vieno kambario butas Skuodo mieste, kurio naudingas plotas ne mažesnis kaip 14 kv. m ir ne didesnis kaip 39 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui: turi būti visiškai įrengtas ar suremontuotas, su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, centriniu ar vietiniu šildymu), tvarkinga elektros instaliacija (jungikliais, kištukiniais lizdais be defektų), tvarkinga šildymo ir vandentiekio sistema, įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų), su virtuve bei vonios ir tualeto patalpomis. Siūlomiems butams turi būti suteiktas būsto energetinio naudingumo sertifikatas. Negali būti apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė, t. y. neturi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys ir kiti apribojimai. Butas turi būti neperleistas tretiesiems asmenims, techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti taip pat inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriuje, 203 kabinete, atsakingas asmuo Ramutė Perminienė (Vilniaus g. 13, Skuodo m., telefonas pasiteirauti (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt).

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: pasiūlymai priimami iki 2021 m. kovo 29 d. 16.00 val. (darbo dienomis ir darbo valandomis). Pateikiama Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniajai specialistei Ramutei Perminienei (Vilniaus g. 13, Skuodas, 203 kab., tel. (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt). Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Komisijos posėdžio data ir laikas: 2021 m. kovo 29 d. 16.15 val., kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su užpildytu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

– buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;

– buto kadastrinių matavimų bylos kopija;

– buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;

– buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

– sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija.

– buto savininkų, kuriems siūlomas parduoti butas priklauso bendrosios nuosavybės teise, laisvos formos rašytiniai sutikimai atstovauti jiems pirkimo procedūrose, jeigu jiems atstovauja vienas iš savininkų (bendraturčių).

– jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

– pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje parašyta, kiek susiūta lapų, patvirtinta kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas buto savininko įgaliojimas.

Pasiūlymai su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiami lietuvių kalba užklijuotuose vokuose, adresuotuose Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinio būsto pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono Nr. arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti.

Pirkimo sąlygos

Pasiūlymas

Techninio vertinimo forma

Įgaliojimas

 

Paskelbta 12 vasario, 2021 m.

 

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Skuodo mieste. Perkančioji organizacija – Skuodo rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas, tel. (8 440)  73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas vieno kambario butas Skuodo mieste, kurio naudingas plotas ne mažesnis kaip 14 kv. m ir ne didesnis kaip 39 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui: turi būti visiškai įrengtas ar suremontuotas, su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, centriniu ar vietiniu šildymu), tvarkinga elektros instaliacija (jungikliais, kištukiniais lizdais be defektų), tvarkinga šildymo ir vandentiekio sistema, įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų), su virtuve bei vonios ir tualeto patalpomis. Siūlomiems butams turi būti suteiktas būsto energetinio naudingumo sertifikatas. Negali būti apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė, t. y. neturi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys ir kiti apribojimai. Butas turi būti neperleistas tretiesiems asmenims, techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti taip pat inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriuje, 203 kabinete, atsakingas asmuo Ramutė Perminienė (Vilniaus g. 13, Skuodo m., telefonas pasiteirauti (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt).

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: pasiūlymai priimami iki 2021 m. kovo 2 d. 16.00 val. (darbo dienomis ir darbo valandomis). Pateikiama Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniajai specialistei Ramutei Perminienei (Vilniaus g. 13, Skuodas, 203 kab., tel. (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt). Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Komisijos posėdžio data ir laikas: 2021 m. kovo 2 d. 16.15 val., kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su užpildytu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

– buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;

– buto kadastrinių matavimų bylos kopija;

– buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;

– buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

– sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija.

– buto savininkų, kuriems siūlomas parduoti butas priklauso bendrosios nuosavybės teise, laisvos formos rašytiniai sutikimai atstovauti jiems pirkimo procedūrose, jeigu jiems atstovauja vienas iš savininkų (bendraturčių).

– jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

– pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje parašyta, kiek susiūta lapų, patvirtinta kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas buto savininko įgaliojimas.

Pasiūlymai su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiami lietuvių kalba užklijuotuose vokuose, adresuotuose Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinio būsto pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono Nr. arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti.

Pirkimo sąlygos

Pasiūlymas

Techninio vertinimo forma

Įgaliojimas

 

Paskelbta 10 lapkričio, 2020 m.

 

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Skuodo mieste. Perkančioji organizacija – Skuodo rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas, tel. (8 440)  73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas vieno kambario butas Skuodo mieste, kurio naudingas plotas ne mažesnis kaip 14 kv. m ir ne didesnis kaip 39 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui: turi būti visiškai įrengtas ar suremontuotas, su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, centriniu ar vietiniu šildymu), tvarkinga elektros instaliacija (jungikliais, kištukiniais lizdais be defektų), tvarkinga šildymo ir vandentiekio sistema, įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų), su virtuve bei vonios ir tualeto patalpomis. Siūlomiems butams turi būti suteiktas būsto energetinio naudingumo sertifikatas. Negali būti apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė, t. y. neturi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys ir kiti apribojimai. Butas turi būti neperleistas tretiesiems asmenims, techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti taip pat inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriuje, 203 kabinete, atsakingas asmuo Ramutė Perminienė (Vilniaus g. 13, Skuodo m., telefonas pasiteirauti (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt).

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: pasiūlymai priimami iki 2020 m. lapkričio 26 d. 16.00 val. (darbo dienomis ir darbo valandomis). Pateikiama Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniajai specialistei Ramutei Perminienei (Vilniaus g. 13, Skuodas, 203 kab., tel. (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt). Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Komisijos posėdžio data ir laikas: 2020 m. lapkričio 26 d. 16.15 val., kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su užpildytu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

– buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;

– buto kadastrinių matavimų bylos kopija;

– buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;

– buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

– sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija.

– buto savininkų, kuriems siūlomas parduoti butas priklauso bendrosios nuosavybės teise, laisvos formos rašytiniai sutikimai atstovauti jiems pirkimo procedūrose, jeigu jiems atstovauja vienas iš savininkų (bendraturčių).

– jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

– pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje parašyta, kiek susiūta lapų, patvirtinta kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas buto savininko įgaliojimas.

Pasiūlymai su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiami lietuvių kalba užklijuotuose vokuose, adresuotuose Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinio būsto pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono Nr. arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti.

Įgaliojimas

Pasiūlymas

Pirkimo sąlygos

Techninio vertinimo forma

 

Paskelbta 4 rugsėjo, 2020 m.

 

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Skuodo mieste. Perkančioji organizacija – Skuodo rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas, tel. (8 440)  73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas vieno kambario butas Skuodo mieste, kurio naudingas plotas ne mažesnis kaip 14 kv. m ir ne didesnis kaip 39 kv. m.

Reikalavimai perkamam butui: turi būti visiškai įrengtas ar suremontuotas, su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, centriniu ar vietiniu šildymu), tvarkinga elektros instaliacija (jungikliais, kištukiniais lizdais be defektų), tvarkinga šildymo ir vandentiekio sistema, įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų), su virtuve bei vonios ir tualeto patalpomis. Siūlomiems butams turi būti suteiktas būsto energetinio naudingumo sertifikatas. Negali būti apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė, t. y. neturi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys ir kiti apribojimai. Butas turi būti neperleistas tretiesiems asmenims, techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti taip pat inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriuje, 203 kabinete, atsakingas asmuo Ramutė Perminienė (Vilniaus g. 13, Skuodo m., telefonas pasiteirauti (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt).

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: pasiūlymai priimami iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 16.00 val. (darbo dienomis ir darbo valandomis). Pateikiama Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniajai specialistei Ramutei Perminienei (Vilniaus g. 13, Skuodas, 203 kab., tel. (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt). Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Komisijos posėdžio data ir laikas: 2020 m. rugsėjo 23 d. 9.00 val., kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su užpildytu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

– buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;

– buto kadastrinių matavimų bylos kopija;

– buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;

– buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

– sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija.

– buto savininkų, kuriems siūlomas parduoti butas priklauso bendrosios nuosavybės teise, laisvos formos rašytiniai sutikimai atstovauti jiems pirkimo procedūrose, jeigu jiems atstovauja vienas iš savininkų (bendraturčių).

– jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

– pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje parašyta, kiek susiūta lapų, patvirtinta kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas buto savininko įgaliojimas.

Pasiūlymai su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiami lietuvių kalba užklijuotuose vokuose, adresuotuose Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinio būsto pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono Nr. arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti.

Pirkimo sąlygos

Pasiūlymas

Techninio vertinimo forma

Įgaliojimas

 

Paskelbta 4 liepos, 2019 m.

 

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Skuodo mieste. Perkančioji organizacija – Skuodo rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas, tel. (8 440)  73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas vieno kambario butas Skuodo m., kurio naudingas plotas ne mažesnis kaip 14 kv. m ir ne didesnis kaip 39 kv. m

Reikalavimai perkamam butui: turi būti visiškai įrengtas ar suremontuotas, su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, centriniu ar vietiniu šildymu), tvarkinga elektros instaliacija (jungikliais, kištukiniais lizdais be defektų), tvarkinga šildymo ir vandentiekio sistema, įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų), su virtuve bei vonios ir tualeto patalpomis. Siūlomam butui turi būti suteiktas būsto energetinio naudingumo sertifikatas. Negali būti apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė, t. y. neturi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys ir kiti apribojimai. Butas turi būti neperleistas tretiesiems asmenims, techniškai inventorizuotas ir tvarkingas su atskiru unikaliu numeriu bei teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto padėtį. Butų priklausiniai (rūsiai ir pan.) turi būti taip pat inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriuje, 203 kabinete, atsakingas asmuo Ramutė Perminienė (Vilniaus g. 13, Skuodo m., telefonas pasiteirauti ((8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt ). Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainės www.skuodas.lt skiltyje „Pranešimai“.

Pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta: pasiūlymai priimami iki 2019 m. liepos 30 d. 16:00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis. Pateikiama Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniajai specialistei Ramutei Perminienei (Vilniaus g. 13, Skuodas, 203 kab., telefonas pasiteirauti (8 440)  73 992, el. paštas ramute.perminiene@skuodas.lt). Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Komisijos posėdžio data ir laikas: 2019 m. liepos 31 d. 10:00 val., kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais.

Reikalavimai pasiūlymams: kartu su užpildytu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

– buto, kuris siūlomas parduoti, nuosavybės teisę įrodančio dokumento kopija;

– buto kadastrinių matavimų bylos kopija;

– buto energetinio naudingumo sertifikato kopija;

– buto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą už jį ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

– sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija.

– buto savininkų, kuriems siūlomas parduoti butas priklauso bendrosios nuosavybės teise, laisvos formos rašytiniai sutikimai atstovauti jiems pirkimo procedūrose, jeigu jiems atstovauja vienas iš savininkų (bendraturčių).

– jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

– pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje parašyta kiek susiūta lapų, patvirtinta kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas buto savininko įgaliojimas.

Pasiūlymai su parduodamų butų dokumentų kopijomis pateikiami lietuvių kalba užklijuotuose vokuose, adresuotuose Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinio būsto pirkimo komisijai, nurodant kandidato rekvizitus (vardą, pavardę, adresą ir telefono Nr. arba įmonės pavadinimą, adresą ir telefono Nr.) ir būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti.

 

Pirkimo sąlygos

Pasiūlymas

Techninio vertinimo forma

Įgaliojimas

Paskelbta: 6 balandžio, 2021 | Atnaujinta: 13 liepos, 2021