Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimas

2022-06-13

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamas projektas

2019–2020 m. įgyvendinamas dvimetis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo  lėšomis finansuojamas projektas, kuris apima maisto produktų ir asmens higienos prekių paskirstymą labiausiai skurstantiems asmenims bei papildančių priemonių įgyvendinimą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ nuostatomis.

Dėl paramos 2022 metams gali kreiptis Skuodo rajono gyventojai ir šeimos, kurių pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 VRP* –220,50 Eur per mėnesį. 

Parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP (367,50 Eur) dydžių per mėnesį, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir kitas aplinkybes (sunkios ligos, nelaimės bei kitais atvejais ir t.t.).

*VRP- valstybės remiamos pajamos 147 Eur.

Daugiau informacijos rasite:

  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymas NR.A1-503 „ Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ .
  • Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr.A1-68 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos maisto produktais ir (ar) asmens higienos priemonėmis teikimo Skuodo rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informuojame, kad Skuodo miesto gyventojai kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g.13-102, Skuodas) , o Skuodo rajono gyventojai į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Vilma Simutienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45579 vilma.simutiene@skuodas.lt
Loreta Jurevičiūtė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45580 loreta.jureviciute@skuodas.lt
Laura Laivienė Socialinio darbo organizatorė Aleksandrijos seniūnija (8440) 76394 laura.laiviene@skuodas.lt
Sonata Mikuckienė Socialinio darbo organizatorė Barstyčių seniūnija (8440) 53409 sonatamiku@gmail.com
Janina Jasmontienė Socialinio darbo organizatorė Ylakių seniūnija (8440) 57131 janaylakiai@gmail.com
Alma Grigienė Socialinio darbo organizatorė Lenkimų seniūnija (8440) 73575 almagrig@gmail.com
Rasa Ereminienė Socialinio darbo organizatorė Mosėdžio seniūnija (8440) 76268 rasa.ereminiene@skuodas.lt
Rima Milinskienė Socialinio darbo organizatorė Notėnų seniūnija (8440) 59874 rima.milinskiene@skuodas.lt
Judita Giedrienė Socialinio darbo organizatorė Skuodo seniūnija (8440) 47483 juditagi@gmail.com
Rasa Ereminienė Socialinio darbo organizatorė Šačių seniūnija (8440) 46623 rasa.ereminiene@skuodas.lt

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 13 birželio, 2022