Išmoka vaikui

2020-07-07

DĖMESIO!!! Dėl vienkartinių išmokų vaikams, skirtų COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti:

 • Vienkartinės išmokos dydis kiekvienam vaikui (asmeniui), kuriam skiriama ir mokama 60,06 eurų išmoka vaikui (vaiko pinigai) – 120 eurų.
 • Vienkartinės išmokos dydis kiekvienam vaikui (asmeniui), kuriam skiriama ir mokama 100,23 eurų išmoka vaikui (vaiko pinigai) (3 ir daugiau vaikus auginančioms ir nepasiturinčioms šeimoms, neįgaliems vaikams) – 200 eurų.
 • Prašymo dėl vienkartinės išmokos teikti nereikia.
 • Vaikams (asmenims), kuriems išmoka vaikui (vaiko pinigai) yra (buvo) mokama laikotarpiu nuo kovo 16 d. iki birželio 30 d. – vienkartinės išmokos bus išmokėtos iki š. m. liepos 31 d.
 • Vaikams (asmenims), kuriems išmoka vaikui (vaiko pinigai) bus skirti š. m. liepos ir vėlesniais mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d. (už priklausantį laikotarpį nuo š. m. kovo 16 d. iki gruodžio 31 d.)vienkartinės išmokos bus išmokėtos su pirmu išmokos vaikui (vaiko pinigų) mokėjimu.

 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

 • vienkartinė išmoka vaikui;
 • išmoka vaikui;
 • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
 • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
 • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
 • vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
 • globos (rūpybos) išmoka;
 • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Vienkartinė išmoka gimus vaikui 429 Eur Vienkartinė Mokama visiems vaikams
Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:

2 vaikai

3 vaikai

plius už kiekvieną paskesnį vaiką

 

156 Eur

312 Eur

156 Eur

 Kas mėnesį  Mokama vienam iš tėvų iki vaikams sukaks 2 m.
Išmoka vaikui

Išmoka neįgaliam vaikui

60 Eur

40 Eur

Kas mėnesį Mokama visiems vaikams iki 18 m. arba iki 21 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Išmoka neįgaliam vaikui mokama vaiko neįgalumo laikotarpiu.
Papildoma išmoka vaikui 40 Eur Kas mėnesį Mokama vaikams iš gausių  ar nepasiturinčių šeimų. Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos 1 asm. per mėnesį yra mažesnės nei 2 VRP* (250 Eur)
Išmoka karo prievolininko vaikui 58,50 Eur Kas mėnesį Mokama privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu
Išmoka besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai 234 Eur Kas mėnesį Mokama vaikui iki 2 m., jeigu:

·    tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“

·    tėvai mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą ir nėra sulaukę 26 m.

·    tėvai studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar rezidentūroje ir nėra sulaukę 30 m.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 250 Eur Vienkartinė Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės išmoką iš „Sodros“, kai iki numatytos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų
Globos (rūpybos) išmoka 156 Eur Kas mėnesį Mokama vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, šeimynoje, pas budintį globotoją ar vaikų globos institucijoje
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 156 Eur Kas mėnesį Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui
Vienkartinė išmoka įsikurti 2925 Eur Vienkartinė Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos. Nemokama grynais pinigais.
Išmoka įvaikinus vaiką 312 Eur Kas mėnesį Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nepaisant vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“
 * VPR valstybės remiamos pajamos 125 Eur

Daugiau informacijos rasite:

Informuojame, kad Skuodo miesto gyventojai kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g.13-102, Skuodas) , o Skuodo rajono gyventojai – į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Vilma Simutienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45579 vilma.simutiene@skuodas.lt
Audronė Pargaliauskienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 44421 audrone.pargaliauskiene@skuodas.lt
Aldona Stanienė Socialinio darbo organizatorė Aleksandrijos seniūnija (8440) 76394 aldonapau@gmail.com
Sonata Mikuckienė Socialinio darbo organizatorė Barstyčių seniūnija (8440) 53409 sonatamiku@gmail.com
Janina Jasmontienė Socialinio darbo organizatorė Ylakių seniūnija (8440) 57131 janaylakiai@gmail.com
Alma Grigienė Socialinio darbo organizatorė Lenkimų seniūnija (8440) 73575 almagrig@gmail.com
Zita Deimontienė Socialinio darbo organizatorė Mosėdžio

seniūnija

(8440) 76268 zita.deimontiene@skuodas.lt
Rima Milinskienė Socialinio darbo organizatorė Notėnų seniūnija (8440) 59874 rima.milinskiene@skuodas.lt
Judita Giedrienė Socialinio darbo organizatorė Skuodo seniūnija (8440) 47483 juditagi@gmail.com
Rasa Ereminienė Socialinio darbo organizatorė Šačių seniūnija (8440) 46623 rasa.ereminiene@skuodas.lt

 

Paskelbta: 14 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 7 liepos, 2020