Asmeninio asistento paslauga

2020-05-20

Asmeninio asistento paslauga

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka);

Asmeninio asistento paslaugų teikėjas – Skuodo rajono savivaldybės administracija ir partneris Skuodo krašto bendruomenė;

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą (jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) ir pateikia:

  • prašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
  • dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas „Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Detalesnę informaciją teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) Julijana Škimelienė, tel. 8 440 45581, el. p. julijana.skimeliene@skuodas.lt., Vilniaus g. 13-104, Skuodas.

Paskelbta: 20 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 20 gegužės, 2020