Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

2020-05-08

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

Kartu su laisvos formos prašymu pritaikyti būstą pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

  • neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
  • kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Einamaisiais metais pritaikyti būstą neįgaliesiems prašymai priimami iki gegužės 1 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas 104 kab.

Būsto pritaikymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103  patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu 

  • Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas
  • Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriais 2019 m. kovo 19 d. įsakymas „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.
  • Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. A1-205 „Skuodo rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai“.

Informacija apie būsto pritaikymą neįgaliesiems teikiama Socialinės paramos skyriuje:

 Vardas, Pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Jadvyga

Kažienė

Vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) 104 (8 440) 45581 jadvyga.kaziene@skuodas.lt

 

Paskelbta: 7 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 18 gegužės, 2020