Informacija apie laisvas socialinės globos vietas, eilės, ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugoms gauti

2021-03-28

Ilgalaikė/ trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose:

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Savivaldybės finansuojamų vietų skaičius Laukiančiųjų eilėje skaičius
be sunkios negalios su sunkia negalia
 1. Viešoji įstaiga Skuodo globos namai 40 0 0
2. Viešoji įstaiga Ylakių globos namai 30 0 0

 

Informacija atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Informaciją apie ilgalaikės/trumpalaikes socialinės globos paslaugas teikia:

 

Ilgalaikės/ trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T9-94 patvirtinu „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Už teikiamas paslaugas globos įstaigose gyventojai moka vadovaudamiesi Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.
T9-196 patvirtintu „Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu“.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius:

 Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
 

Jadvyga Kažienė

Vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) 104 (8 440) 45581 Jadvyga.kaziene@skuodas.lt

 

 

 

 

Paskelbta: 19 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 28 kovo, 2022