Socialinių paslaugų teikimo aktualijos

2020-05-19

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas. Paslaugų gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maisto produktų ir vaistų nupirkimo, pristatymo, maisto gaminimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje, asmens higienos ir priežiūros, lydėjimo į gydymo įstaigas ir kitos paslaugos iki 10 valandų per savaitę.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus), integralios pagalbos paslaugos vykdomos vadovaujantis:

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.T9-94 patvirtintu „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu“. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VI-1 patvirtintu „Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu“. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-14 patvirtintu „ „Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu“, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-196 patvirtintu „Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.“

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kartu su Skuodo socialinių paslaugų šeimai centru trečius metus vykdo projektą „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Skuodo rajono savivaldybėje“. Integralios pagalbos į namus teikimas apima socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenims, kurie dėl sveikatos būklės negali savimi pasirūpinti patys. Teikiant šią pagalbą siekiama užtikrinti asmens galimybę kuo ilgiau gyventi savo namuose.

Socialinės priežiūros ( pagalbos į namus), integralios pagalbos namuose paslaugoms gauti:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Laukiančiųjų eilėje skaičius
1. Socialinė priežiūra (pagalba į namus) 0
1. Integrali pagalba namuose 0

Informacija atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia suaugusiems asmenims su proto negalia dienos socialinės globos paslaugas. Dienos socialinės globos paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą jos reikalaujantiems proto, psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.T9-94 patvirtintu „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu“. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. VI-19 patvirtintu „Institucinės socialinės globos (dienos) suaugusiems asmenims su negalia paslaugų teikimo tvarkos aprašu“. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-196 patvirtintu „Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.“ Informaciją apie teikiamas paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia: Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, http://www.skuodospsc.lt/ ,telefono Nr. (8 440) 5 1013

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje 104 kab. tel. (8440) 45581

Paskelbta: 19 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 19 gegužės, 2020