Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

Eil.Nr. Paslauga (pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.) Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai, darbo laikas

 

Paslaugos gavėjai

 

 

Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų Paslaugos teikimo vieta (-os)

 

Paslaugos užsakymas, kaina
1. Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas. Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti spec. ugdymosi poreikius, nustatyti lygį, skirti specialųjį ugdymą.  

Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Pirminės sveikatos priežiūros centre, 3 aukšte, nr. 307c
Šatrijos g. 5, Skuodas

 Tel. (8 440) 79 280,

mob. 8 645  16 743

pptskuodas@mail.com

www.skuodoppt.lt

Darbo laikas:

I–V – 8–17val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai, kurie turi mokymosi sunkumų Asmeniui Tarnybos patalpose Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai.

 

Nemokama paslauga

2. Psichologinė, socialinė pedagoginė, švietimo informacinė.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams –  specialioji pedagoginė pagalba. Vaikai

 

Asmeniui Tarnybos patalpose Kreipiasi ugdymo įstaigos, patys tėvai.

 

Nemokama paslauga

3. Psichologinė pagalba mokytojams ar kitiems ugdymo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems ugdymo įstaigoje. Ugdymo įstaigos darbuotojai Asmeniui Tarnybos patalpose Kreipiasi pats asmuo.

 

Nemokama paslauga

4. Konsultacinė pagalba tėvams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos specialistams. Tėvai, pedagogai Asmeniui, grupei Tarnybos patalpose Nemokama paslauga
5. Mobilus psichologas . Mokiniai, tėvai, pedagogai Asmeniui, grupei Mokyklose pagal grafiką Nemokama paslauga
6. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai.

Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

http://www.skuodoppt.lt/index.php/paslaugos/bendravimo-su-vaikais-tobulinimo-kursai

Tėvai, kuriems kursai paskirti teismo ar ne teismo tvarka Grupei

(5 tėvai)

Tarnybos patalpose Kaina – 38 Eur.
7.  Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai. Tėvai Grupei

(10-15 tėvų)

Tarnybos patalpose,

darželiuose

Gali rekomenduoti vaikų teisės, koordinatorius ar gali kreiptis darželiai, kadangi jie neturi psichologo.

 

Nemokama paslauga

8. Individuali psichologinė pagalba vaikams su elgesio, emocijų ir dėmesio  sutrikimais. Relaksacija ir streso mažinimas naudojant Biofeedback įrangą. Vaikai su elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimais Asmeniui Tarnybos patalpose Kreipiasi ugdymo įstaigos, patys tėvai.

 

Nemokama paslauga

9. Psichologinių krizių valdymas ugdymo įstaigoje.

Krizių valdymo komandos specialistų teikiama pagalba psichologinei krizei įveikti ugdymo įstaigoje.

 

Ugdymo įstaigos Asmeniui, grupei Ugdymo

įstaigoje

Kreipiasi ugdymo įstaiga, psichologinės krizės atveju.

 

Nemokama paslauga

10. Individualios konsultacijos: psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, gydytojo neurologo. Vaikai, tėvai, pedagogai Asmeniui Tarnybos patalpose Nemokama paslauga
11. Smėlio ir dailės terapija. Vaikai Asmeniui Tarnybos patalpose Nemokama paslauga
12. Emocinis kognityvinis konsultavimas. „Vesk savo vaiką į sėkmę“.

(12 užsiėmimų tėvams) Padeda išsiugdyti gebėjimus, koreguoti savo elgseną ir pradėti naudotis elgesio modeliais, siekiant pagerinti tėvų ir vaikų santykius.

Tėvai, norintys vesti savo vaiką į sėkmę, padėti savo vaikui, kuriems nustatyti  mokymosi, aktyvumo, dėmesio sutrikimai. Asmeniui Tarnybos patalpose Nemokama paslauga
13.  EQUIP-terapijos programa elgesio problemų turintiems paaugliams. Tai daugiakomponentinė programa, kuri skirta motyvuoti ir mokyti asocialaus elgesio paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai.

 

Vaikai Grupei Tarnybos patalpose Nemokama paslauga
14. Ankstyvosios intervencijos programa.

Nuoroda:   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.306153

Tikslas – siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.

Paslaugos sudėtis: Pradinis pokalbis – 60 min. 8 val. grupiniai užsiėmimai. Baigtinis pokalbis.

Pasibaigus Ankstyvosios intervencijos programai, dalyviams įteikiami pažymėjimai.

Asmenys nuo 14 iki 21 m., savanoriškai pateikę prašymą arba tikslingai nukreipti pareigūno, teismo ar savivaldybės vaiko gerovės komisijos Asmeniui, grupei asmenų

(6–12 asm.)

Tarnybos patalpose, seniūnijose ir k.t. susidarius grupei Nemokama paslauga

Galima kreiptis į:

Skuodo rajono savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą

( telefonu arba el. paštu)

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą

erika.berdnikovic@visuomenessveikata.lt;

info@visuomenessveikata.lt;

Tel. (8 46)  45 37 54

Mob. 8 655 73 718

 

15. Vaikų dienos centras – dienos socialinės priežiūros paslauga socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras

Šatrijos g. 3-2, Skuodas

Tel. (8 440) 52 262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklinio amžiaus vaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai (globėjai) Grupei Centro patalpose

 

Darbo laikas:

I–V –

9–18 val.

 

(8 440) 52 262;

(8 440) 51 032

Dėl paslaugų gali kreiptis pats asmuo, šeimos narys arba nukreiptas Skuodo rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių skyriaus ir k. t.

Nemokama paslauga

16. Kompleksinė psichosocialinė pagalba asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose. Pagalba teikiama: socialinė ir psichologinė. Trukmė – pagal poreikį. Asmenys, atsidūrę krizinėse situacijose: smurto aukos, turintys suicidinių minčių, po artimųjų netekčių, netekę gyvenamosios vietos, besiskiriantys ar po skyrybų ir k. t Asmeniui, grupei, šeimai Centro patalpose

 

 

Darbo laikas:

I–V –

8–17 val.

 

(8 440) 52 262;

(8 440) 51 022;

(8 440) 51 052

Dėl paslaugų gali kreiptis patys asmenys ar nukreipti kitos įstaigos.

 

Nemokama paslauga

 

 

17. Laikino apnakvindinimo paslauga asmenims krizių atvejais. Paslauga teikiama iki 3 parų. Asmenys, netekę gyvenamosios vietos. Asmeniui, šeimai Centro patalpose

 

Paslauga teikiama visą parą, darbo dienomis ir savaitgaliais

(8 440) 52 262;

(8 440) 51 022;  ne darbo laiku –

mob. 8 686  95 278;

Dėl paslaugų gali kreiptis patys asmenys ar nukreipti kitų įstaigų.

Nemokama paslauga

 

18. Skuodo rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Suaugę asmenys ir vaikai. Paslauga teikiama neįgaliems asmenims Centro patalpose (8 440) 52 262;

(8 440) 51 036

Dėl paslaugos gali kreiptis patys asmenys arba jų artimiejiartimieji, socialiniai darbuotojai.

Paslauga dalinai mokama

 

 

19. Teikia globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas (vykdantis globos centro funkcijas).

Vykdomi mokymai dėl pasirengimo globoti ar įvaikinti vaiką. Mokymų ciklas vyksta 10 temų, kurių trukmė po 3 val.

Esami ir būsimi globėjai, budintys globėjai, įtėviai, socialiniai globėjai. Asmeniui, grupei Centro patalpose

Darbo laikas:

I–V –

8–17 val.

Mokymų laikas derinamas su klientais (gali vykti ir po darbo ir savaitgaliais)

 

(8 440) 52 262;

(8 440) 51 021

Dėl teikiamų paslaugų nukreipia VTAS Skuodo skyrius.

 

Nemokama paslauga

20. Transporto paslauga teikiama nuvykimui į medicinos įstaigas. Suaugę asmenys ir vaikai su judėjimo negalia. Asmeniui, grupei (8 440) 52 262;

(8 440) 51 036

 

Paslauga iš dalies mokama, priklausomai nuo asmens pajamų. Skuodo rajono ribose teikiama nemokamai.

 

 

21. Atlieka socialinių paslaugų poreikio vertinimą Skuodo mieste gyvenantiems asmenims. Asmenys, kuriems reikalinga socialinė pagalba Asmeniui, šeimai Centro patalpose, esant reikalui vykstama į seniūniją

 

Darbo laikas:

I–V –

8–17 val.

 

(8 440) 52 262;

Paslauga nemokama.

22. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas šeimoms, kurioms reikalinga socialinė pagalba.

Atvejo vadybininkas atlieka šeimos poreikių pagalbai vertinimą, organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, sudaro pagalbos planą, vykdo jo įgyvendinimą bei organizuoja  peržiūrą.

Socialiniai darbuotojai  teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuoja, teikia socialinę pagalbą ir didina šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo, nesmurtinio elgesio mokymo, priklausomybių ligų gydymo ir kitose prevencinėse programose.

Asmenys, kuriems reikalinga socialinė pagalba Asmeniui, šeimai Seniūnijose, asmens namuose

 

Darbo laikas:

I–V –

8–17 val.

 

(8 440) 52 262;

Paslauga nemokama.

23. Institucinė socialinė globa (dienos) asmenims su negalia

 

 

Suaugę asmenys su proto negalia Asmeniui, šeimai Centro patalposeDarbo laikas:

I–V –

8–17 val.

 

(8 440) 52 262;

(8 440) 73 578

Dėl paslaugos gali kreiptis patys asmenys arba jų artimieji.

Paslauga mokama.

24. Psichologo konsultacija.

 

 

 

 

UAB Psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras

Vytauto g. 8, Skuodas

Tel. (8 440) 73 971

rstanius@gmail.com

Darbo laikas:

I–V – 8–16.30 val.

 

Vaikai, suaugę asmenys Asmeniui Centro patalpose Nemokama paslauga  (PSDF lėšos)
25. Gydytojo psichiatro konsultacija. Vaikai, suaugę asmenys Asmeniui Centro patalpose Nemokama paslauga  (PSDF lėšos)
26. Psichologo konsultacijos.

Skuodo Bendruomeniniai šeimos namai

Dariaus ir Girėno g. 48, Skuodas

Tel. 8 694  44 234,

skuodokrastas@gmail.com

www.skuodokarstas.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos šeimos, tikslinės grupės, įstaigos Asmeniui, grupei Bendruom. šeimos namų patalpose Būtina registracija

Tel. 8 694  44 234

Nemokama paslauga

27. Trumpalaikė vaikų priežiūra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai nuo 3 iki 7 m. Asmeniui, grupei Bendruom. šeimos namų patalpose

Darbo laikas: I–IV –

9–18 val.,

V – 9–17 val.

Pietų pertrauka 13–14 val.

Esant renginiams, mokymams darbo laikas keičiasi.

I–IV – 9–18val,

V  – 9–17val

Pietų pertrauka

13–14val.

Esant kitiems renginiams, mokymams darbo laikas keičiasi.

 

Nemokama paslauga

28. Pozityvios tėvystės mokymai. Visos šeimos Grupei Bendruom. šeimos namų patalpose Rengiami mokymai. Teirautis nurodytais kontaktais.

Nemokama paslauga

29. Mokymai nėščioms. Visos šeimos Grupei Bendruom. šeimos namų patalpose Rengiami mokymai. Teirautis nurodytais kontaktais.

Nemokama paslauga

30. Šeimos stovyklos. Visos šeimos Grupei Bendruom. šeimos namų patalpose Rengiamos stovyklos.  Teirautis nurodytais kontaktais.

Nemokama paslauga

31. Šeimų klubai. Visos šeimos Grupei Bendruom. šeimos namų patalpose Rengiami užsiėmimai.  Teirautis nurodytais kontaktais.

Nemokama paslauga

32. Dienos užimtumo paslaugos.

Sockultūrinių, sporto paslaugų teikimas šeimoms. 

 

Sockultūrinę atskirtį jaučiantys asmenys (nuo 65-85m ), daugiavaikės šeimos, socialiai remtinos šeimos. Grupei

 

Bendruom. šeimos namų patalpose Rengiami užsiėmimai.  Teirautis nurodytais kontaktais.

Nemokama paslauga

33. Darbas su jaunimu:

1. Darbas su aktyviu jaunimu, dalyvaujančiu jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų arba neformalių jaunimo grupių (jaunimo iniciatyvų) veikloje, ir jokiose veiklose nedalyvaujančiu, neaktyviu jaunimu.

2. Darbas su socialinės rizikos, problemiško elgesio, socialinę atskirtį patiriančiais jaunuoliais ir jų grupėmis.

3. Darbas su jaunais Skuodo rajone gimusiais ir (ar) užaugusiais jaunuoliais mobiliojo darbo išvykų metu.

 

Taikytini metodai ir priemonės:

·         Jaunimo informavimas ir konsultavimas panaudojant tradicines ir naujų informacinių technologijų suteikiamas galimybes.

·         Praktinių įgūdžių lavinimo seminarai (mokymų seminarai, lavinantys įvairius organizacinius ir socialinius įgūdžius, pilietiškumo, verslumo, praktinius darbo įgūdžius).

·         Teminiai seminarai ir diskusijos.

·         Patyrimo pedagogikos metodai (užsiėmimai, žygiai ir kt.).

·         Individualios konsultacijos ir pokalbiai (socialinės, psichologinės, profesinės).

·         Lavinamieji, vaidmenų, sportiniai bei judrūs žaidimai.

·         Aktualių filmų peržiūra („kino vakarai“).

·         Grupinis darbas (darbas su mažomis ar didelėmis jaunuolių grupėmis).

·         Ekskursijos, išvykos, kelionės.

·         Netradicinių metodų taikymas.

·         Multimedija (kompiuteriai, videomenas, radijas, fotografija).

·         Projektinė veikla (jaunimo įtraukimas į įvairių projektų planavimą ir įgyvendinimą).

·         Tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalba asmeniui ir šeimai sprendžiant įvairias problemas, pirmiausia, integruojantis į švietimo sistemą ir (ar) darbo rinką).

·         Koncertai, šventės, diskotekos ir kiti renginiai.

Mobilios paslaugos (jei jaunuolis negali ateiti į SAJC, darbuotojai atvyks pas jį).

 

Skuodo atviras jaunimo centras

P.Cvirkos g. 9, Skuodas,

tel.nr. (8 440) 52700,

el.p. skuodojaunimas12@gmail.com, www. sajc.lt

Nuo rugsėjo mėn. iki gegužės mėn, nuo 11 val. iki 20 val., penktadieniais vieną valandą trumpiau iki 18:45 val. Jaunimas įleidžiamas nuo 13 val.

Vasaros sezonu (birželis, liepa, rugpjūtis) nuo 9 val. iki 18 val., penktadieniais vieną valandą trumpiau iki 16:45 val. Jaunimas įleidžiamas 10 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14–29 metų jaunuoliai Asmeniui, grupei Centro patalpose

Mobiliojo darbo metu vykstama į visas Skuodo rajono seniūnijas ir kaimus.

Bendradarbiaujant su seniūnijų atstovais naudojamasi bibliotekų, bendruomenės ir vaikų namų patalpomis.

Dėl paslaugų teirautis centre arba  nurodytais kontaktais.

 

Nemokamos paslaugos

 

34. Ankstyvosios intervencijos programa.

 

Nuoroda:   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.306153

 

Tikslas – siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.

Ankstyvosios intervencijos programos uždaviniai:

1. motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimo;

2. suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą;

3. keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimą).

Paslaugos sudėtis: Pradinis pokalbis – 60 min. 8 val. grupiniai užsiėmimai, kurių metu suteikiamos žinios apie neigiamą psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir pasekmes, taip pat teisinius aspektus, susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, platinimu, laikymu ir pan., apmąstomas asmeninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, pateikiami praktiniai patarimai, kaip mažinti arba nutraukti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Baigtinis pokalbis.

Pasibaigus Ankstyvosios intervencijos programai, dalyviams įteikiami pažymėjimai.

 

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

erika.berdnikovic@visuomenessveikata.lt;

info@visuomenessveikata.lt

Tel. (8 46) 45 37 54,

mob. 8 655  73 718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmenys nuo 14 iki 21 m., savanoriškai pateikę prašymą arba tikslingai nukreipti pareigūno, teismo ar savivaldybės vaiko gerovės komisijos Asmeniui, grupei asmenų

(6–12 asm.)

Skuodo rajono PSPC

(Šatrijos g. 5, Skuodas)

3 aukštas, 306 kab. arba bet kurioje  seniūnijoje suformavus grupę

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus el. paštu

arba telefonu.

 

Nemokama paslauga

35. Priklausomybių ligų konsultacijos.

 

Priklausomybės konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

 

Veikla įgyvendinama vadovaujantis:

1. LR SAM 2018-09-07 įsakymu  Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;                                                                                                                    2 .LR SAM 2018-09-07 įsakymu Nr. V-990 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo neformaliojo mokymo programų derinimo ir priklausomybės konsultavimo paslaugas norinčių teikti asmenų išklausytų kitų mokymų atitikties apraše nustatytiems mokymo programų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Asmenys nuo 21 m. Asmeniui Skuodo rajono bendruomeniniai šeimos namai, adresu: Dariaus ir Girėno g. 48, Skuodas.

 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus el. paštu: rimkusta@gmail.com

arba telefonu.

 

Nemokama paslauga

 

Pastabos:

  • Švietimo pagalba teikiama ir ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas vaikas. Dėl pagalbos teirautis pačioje įstaigoje.
  • Apie VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamas paslaugas galima sužinoti internetiniame puslapyje http://www.skuodopspc.lt/ arba kreipiantis į pačią įstaigą.

 

Tikslintas 2020 m. sausio 31d.

 

Paskelbta: 19 vasario, 2020 | Atnaujinta: 19 vasario, 2020