Kviečiame teikti paraiškas 2020 metų Skuodo rajono vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų finansavimo ir organizavimo konkursui (finansuojama valstybės lėšomis)

Paskelbta 26 birželio, 2020 m., skiltyje Aktualu, Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T9-143 „Dėl Skuodo rajono vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašą), kuris numato programų organizavimo, paraiškų vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

Aprašą su priedais rasite čia.

Konkursui paraiškas gali teikti: Savivaldybės teritorijoje dirbantys švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti NVŠ veiklas (biudžetinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, laisvieji mokytojai ir kt.)

Dokumentus reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 3 d. 14 val. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui arba elektroniniu paštu loreta.vasiliauskiene@skuodas.lt ir renata.kilijoniene@skuodas.lt (Aprašo 10 punkte nurodyta paraiškų pateikimo tvarka). Detalesnė informacija telefonais 8 440  45 583, 8 602 84 638.

Dalintis

Parašykite komentarą