Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursas

Paskelbta 4 spalio, 2019 m., skiltyje Aktualu, Pranešimai

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki  2019 m. lapkričio 5 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta: elektroniniu paštu julijana.skimeliene@skuodas.lt., paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar tiesiogiai Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, 104 kab.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 1968 Eur sumą ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų 25 procentus nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti.

Nuostatai

Nuostatų 1 priedas

Nuostatų 2 priedas

Nuostatų 5 priedas

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) Julijana Škimelienė, tel. 8 440 45581, el. p. julijana.skimeliene@skuodas.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 16,45 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12,45 val.

Dalintis

Parašykite komentarą