Budinčios priežiūros grupės Skuodo rajono vaikams ypatingais atvejais karantino metu

Paskelbta 27 kovo, 2020 m., skiltyje COVID-19, Naujienos

Susidarius sudėtingai situacijai dėl koronaviruso grėsmės, parengtas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. A1-241.

Šiuo įsakymu nustatomi kriterijai, kuriais būtina vadovautis karantino laikotarpiu priimant sprendimus skirti vaiką į budinčias priežiūros grupes ypatingais atvejais, kai vaiko tėvai (globėjai) negali užtikrinti jo priežiūros namuose:

  • nė vienas iš tėvų (globėjų) negali dirbti nuotoliniu būdu;
  • nė vienam iš tėvų (globėjų) nėra galimybių gauti nedarbingumo pažymėjimo vaikui prižiūrėti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka;
  • tėvai (globėjai) neturi sukaupę mokamų atostogų ir negali jų pasiimti savo iniciatyva, kaip tai rekomenduoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
  • kiti artimieji (šeimos nariai ar kt.) neturi galimybių užtikrinti vaikų priežiūros namuose;
  •  ypatingu atveju laikomas medicinos darbuotojų (gydytojų, slaugytojų) bei statutinių pareigūnų vaikų priežiūros užtikrinimas, kai nėra galimybių jų vaikus prižiūrėti artimiesiems.

Nustatomas, kad kriterijai taikomi, skiriant laikinąją priežiūrą vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, bei vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Budinčios priežiūros grupės iki 3 vaikų, esant būtinybei, atidaromos Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje, Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje ir Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje.