Veiklos užduotys

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO PAGRINDINĖS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Savivaldybės kontrolieriaus pagrindinės 2020 metų veiklos užduotys:

1. Užtikrinti Tarnybos 2020 metų veiklos plano vykdymą, pagrįstų ir informatyvių audito ataskaitų ir išvadų pateikimą.

2. Teikti audituojamiems subjektams rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo ir užtikrinti nenutrūkstamą rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

3. Viešinti atliktų auditų ataskaitas ir išvadas bei teikti informaciją Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai apie subjektams pateiktas išvadas ir rekomendacijas.

4. Užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, dalyvauti Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje.

5. Dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetuose, komisijose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pagrindinės 2020 metų veiklos užduotys:

1. Atlikti Tarnybos 2020 metų veiklos plane numatytus auditus ir darbo dokumentuose kaupti audito įrodymus patvirtinančią informaciją.

2. Vykdyti Tarnybos veiklai reikalingų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus.

3. Vykdyti Tarnybos dokumentų, atliktų auditų bylų archyvavimą.

4. Tobulinti specialiuosius ir profesinius gebėjimus, reikalingus konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.

Paskelbta: 26 liepos, 2019 | Atnaujinta: 6 vasario, 2020