Kontrolės ir audito tarnyba: Teisinė informacija

Teisės aktai, reglamentuojantys Kontrolės ir audito tarnybos veiklą:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų  sudarymo ir vykdymo taisyklės

Inventorizacijos taisyklės

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės

Valstybinio audito reikalavimai

Paskelbta: 12 birželio, 2019 | Atnaujinta: 12 birželio, 2019