Kontrolės ir audito tarnyba: Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 m. tarpinstitucinis veiklos planas

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 str. 3 d. Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje kovos su korupcija programa nėra rengiama.

Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų projektų, kuriais būtų numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. nurodytomis sritimis, todėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo  neatlieka.

Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybė, į kurią pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis: Skuodo rajono savivaldybės kontrolierius

Apie galimus korupcijos atvejus Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tel. (8 5) 266 3333 arba pranesk@stt.lt

Skuodo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai

Už korupcijos prevenciją Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atsakingas savivaldybės kontrolierius.

Paskelbta: 2 kovo, 2021 | Atnaujinta: 11 birželio, 2021