Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Gautus pranešimus apie galimą korupcinę veiklą tiria Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija. Gauti duomenys pirmiausia įvertinami, esant pagrindui – pradedamas patikrinimas. Susidūrus su korupciniu pažeidimu informuojamos teisėsaugos įstaigos.

Jei gaunamas parnešimas apie Savivaldybės administracijos ar savivaldybės įstaigų darbuotojus, gauti rezultatai perduodami Savivaldybės vadovui bei Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Išnagrinėjus gautą informaciją, apie gautus rezultatus pranešėjas informuojamas raštu. Jei apie korupcinę veiklą informuojama anonimiškai, pareiškėjui neatsakoma.

Gauta informacija, susijusi su pranešimu (pranešėjo asmens duomenys ar panašaus pobūdžio informacija), yra neatskleidžiama tretiesiems asmenims ir saugoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Informacija, apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/ atsakingus asmenis Skuodo rajono savivaldybės įstaigose

Paskelbta: 13 birželio, 2019 | Atnaujinta: 26 gegužės, 2020