Seniūnijos

Seniūnijų nuostatai

ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJA
Liepų g. 1

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VIOLETA NIKARTIENĖ Seniūnas (8 440) 43 615
violeta.nikartiene@skuodas.lt
RENATA GIRDENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 43 764
renata.girdene@skuodas.lt
ALDONA STANIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 76 394
aldona.staniene@skuodas.lt
BRONIUS JONAITIS Ūkvedys
REMIGIJUS PERMINAS Darbininkas
BRONIUS PAULAUSKAS Darbininkas

BARSTYČIŲ SENIŪNIJA
Skuodo g. 2

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
GINTAUTAS ČIČIRKA Seniūnas (8 440) 53 313
barstyciuseniunija@gmail.com
GIEDRĖ BENIUŠIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 53 321
giedre.beniusiene@skuodas.lt
SONATA MIKUCKIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 53 483
ANTANAS PLAIPA Ūkvedys
DONATAS VIRKETIS Darbininkas
VACLOVAS INDRIEKAS Darbininkas

YLAKIŲ SENIŪNIJA
Sedos g. 3

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VYTAUTAS GUDAUSKAS Seniūnas (8 440) 57 177
gudauskas.v@gmail.com
ylakiai@gmail.com
JANINA SIMONAVIČIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 57 221
JANINA JASMONTIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 57 131
HENRIKAS NAVICKAS Ūkvedys
DONATAS MARTINKUS Darbininkas
SAULIUS STASIULIS Darbininkas
PREKSEDA SKAIVYDIENĖ Darbininkė
MARYTĖ STAŠKUVIENĖ Darbininkė

LENKIMŲ SENIŪNIJA
Daukanto g. 59

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
RIMANTAS MIKŠTA Seniūnas (8 440) 73 761
lenkimai@skuodas.lt
SIGUTĖ PETRAUSKIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 56 615
ALMA GRIGIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 73 575
JUSTINAS REPŠAS Ūkvedys
PRANAS LITVINAS Darbininkas
VILIUTA JAZBUTIENĖ Darbininkė

MOSĖDŽIO SENIŪNIJA
Kęstučio g. 4

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
JOLANTA AŽONDENIENĖ Seniūnė 8 686 038 08
mosedis@skuodas.lt
jolanta.azondeniene@skuodas.lt
RITA ARTIOMENKOVIENĖ Vyriausioji specialistė 8 686 448 91
rita.artiomenkoviene@skuodas.lt
ZITA DEIMONTIENĖ Socialinio darbo organizatorė 8 604 75125
zita.deimontiene@skuodas.lt
VILIUS ŠAKINIS Aplinkos gerinimo specialistas

NOTĖNŲ SENIŪNIJA
Notės g. 30

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
ARVYDAS MAČIUKAS Seniūnas (8 440) 59 002
notenai@skuodas.lt
DAIVA KONTENIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 59 882
RIMA MILINSKIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 59 874
ADOMAS VESELIS Ūkvedys
ARŪNAS PRONSKUS Darbininkas
SKAIDRĖ RIMEIKIENĖ Darbininkė

SKUODO SENIŪNIJA
Birutės g. 8

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VILIUTĖ JAUTAKIENĖ Seniūnė (8 440) 44 948
seniune.jautakien23@gmail.com
ASTA BAGOČIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 47 484
asta.bagociene@skuodas.lt
JUDITA GIEDRIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 47 483
POVILAS RUTĖ Ūkvedys
VIGANDAS MACEVIČIUS Darbininkas
VIDMANTAS ZABITIS Darbininkas
ALFONSAS ŽUMBYS Darbininkas

SKUODO MIESTO SENIŪNIJA
Birutės g. 8

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
Seniūnas (8 440) 45 685
DANUTĖ VALANČIAUSKIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 44 939
danute.valanciauskiene@skuodas.lt
ANTANAS VENSKUS Ūkvedys
GINA POŠKIENĖ Raštvedė gina.poskiene@skuodas.lt
SAULIUS JOKUBAUSKAS Darbininkas
ROBERTAS KIDYKAS Darbininkas
JUOZAS GIEDRA Darbininkas
VACLOVAS ŽUMBYS Darbininkas
ROMUALDAS JUCYS Darbininkas
RIMANTAS BARANAUSKAS Darbininkas

 

ŠAČIŲ SENIŪNIJA
Beržo g. 1

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
ANTANAS RAUDONIS Seniūnas (8 440) 45 385
antanas.raudonis@skuodas.lt
LINA BUMBULIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 46 615
lina.bumbuliene@skuodas.lt
RASA EREMINIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 46623
PETRAS TAURAGYS Ūkvedys
STANISLAVA TAURAGIENĖ Darbininkė
RIMVIDAS ŠULCAS Darbininkas

Paskelbta: 4 gruodžio, 2018 | Atnaujinta: 15 liepos, 2021