Seniūnijos

Seniūnijų nuostatai

ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJA
Liepų g. 1

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VIOLETA NIKARTIENĖ Seniūnė (8 440) 43 615
violeta.nikartiene@skuodas.lt
RENATA GIRDENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 43 764
renata.girdene@skuodas.lt
LAURA LAIVIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 76 394
laura.laiviene@skuodas.lt
BRONIUS JONAITIS Ūkvedys
REMIGIJUS PERMINAS Darbininkas
BRONIUS PAULAUSKAS Darbininkas

BARSTYČIŲ SENIŪNIJA
Skuodo g. 2
barstyciai@skuodas.lt

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
GINTAUTAS ČIČIRKA Seniūnas (8 440) 53 313
gintautas.cicirka@skuodas.lt
GIEDRĖ BENIUŠIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 53 321
giedre.beniusiene@skuodas.lt
SONATA MIKUCKIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 53 483
ANTANAS PLAIPA Ūkvedys
DONATAS VIRKETIS Darbininkas
GINA GURAUSKIENĖ Darbininkė

YLAKIŲ SENIŪNIJA
Sedos g. 3

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VYTAUTAS GUDAUSKAS Seniūnas (8 440) 57 177
vytautas.gudauskas@skuodas.lt
JANINA SIMONAVIČIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 57 221
janina.simonaviciene@skuodas.lt
JANINA JASMONTIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 57 131
HENRIKAS NAVICKAS Ūkvedys
DONATAS MARTINKUS Darbininkas
SAULIUS STASIULIS Darbininkas
PREKSEDA SKAIVYDIENĖ Darbininkė
MARYTĖ STAŠKUVIENĖ Darbininkė

LENKIMŲ SENIŪNIJA
Daukanto g. 59
lenkimai@skuodas.lt

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
RIMANTAS MIKŠTA Seniūnas (8 440) 73 761
lenkimai@skuodas.lt
rimantas.miksta@skuodas.lt
SIGUTĖ PETRAUSKIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 56 615
sigute.petrauskiene@skuodas.lt
ALMA GRIGIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 73 575
alma.grigiene@skuodas.lt
JUSTINAS REPŠAS Ūkvedys
PRANAS LITVINAS Darbininkas
VILIUTA JAZBUTIENĖ Darbininkė
GIEDRIUS JODEIKIS Darbininkas

MOSĖDŽIO SENIŪNIJA
Kęstučio g. 4
mosedis@skuodas.lt

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
JOLANTA AŽONDENIENĖ Seniūnė 8 686 038 08
mosedis@skuodas.lt
jolanta.azondeniene@skuodas.lt
RITA ARTIOMENKOVIENĖ Vyriausioji specialistė 8 686 448 91
rita.artiomenkoviene@skuodas.lt
RASA EREMINIENĖ Socialinio darbo organizatorė 8 604 75125
rasa.ereminiene@skuodas.lt
VILIUS ŠAKINIS Aplinkos gerinimo specialistas
STASYS ŠOPAGA Kvalifikuotas darbininkas

NOTĖNŲ SENIŪNIJA
Notės g. 30
notenai@skuodas.lt

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
ARVYDAS MAČIUKAS Seniūnas (8 440) 59 002
notenai@skuodas.lt
DAIVA KONTENIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 59 882
daiva.konteniene@skuodas.lt
RIMA MILINSKIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 59 874
rima.milinskiene@skuodas.lt
ADOMAS VESELIS Ūkvedys
ARŪNAS PRONSKUS Darbininkas
SKAIDRĖ RIMEIKIENĖ Darbininkė

SKUODO SENIŪNIJA
Birutės g. 8

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VILIUTĖ JAUTAKIENĖ Seniūnė (8 440) 44 948
viliute.jautakiene@skuodas.lt
ASTA BAGOČIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 47 484
asta.bagociene@skuodas.lt
JUDITA GIEDRIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 47 483
POVILAS RUTĖ Ūkvedys
VIGANDAS MACEVIČIUS Darbininkas
VIDMANTAS ZABITIS Darbininkas
ALFONSAS ŽUMBYS Darbininkas

SKUODO MIESTO SENIŪNIJA
Birutės g. 8

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
IEVA GEMBUTIENĖ Seniūnė 8 601 58 614
ieva.gembutiene@skuodas.lt
DANUTĖ VALANČIAUSKIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 44 939
danute.valanciauskiene@skuodas.lt
ANTANAS VENSKUS Ūkvedys
GINA POŠKIENĖ Raštvedė gina.poskiene@skuodas.lt
SAULIUS JOKUBAUSKAS Darbininkas
ROBERTAS KIDYKAS Darbininkas
JUOZAS GIEDRA Darbininkas
VACLOVAS ŽUMBYS Darbininkas
ROMUALDAS JUCYS Darbininkas
RIMANTAS BARANAUSKAS Darbininkas

ŠAČIŲ SENIŪNIJA
Beržo g. 1

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
ANTANAS RAUDONIS Seniūnas (8 440) 45 385
antanas.raudonis@skuodas.lt
LINA BUMBULIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 46 615
lina.bumbuliene@skuodas.lt
Socialinio darbo organizatorė (8 440) 46623
-@skuodas.lt
PETRAS TAURAGYS Ūkvedys
ARŪNAS JONUŠAS Darbininkas
RIMVIDAS ŠULCAS Darbininkas

Paskelbta: 4 gruodžio, 2018 | Atnaujinta: 1 vasario, 2022