Išmoka vaikui

2022-06-13

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

  • vienkartinė išmoka vaikui;
  • išmoka vaikui;
  • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
  • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
  • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  • vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
  • globos (rūpybos) išmoka;
  • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Vienkartinė išmoka gimus vaikui 506 Eur Vienkartinė Mokama visiems vaikams
Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:

2 vaikai

 

 

184 Eur

 

 Kas mėnesį  Mokama vienam iš tėvų iki vaikams sukaks 2 m.
Išmoka vaikui

Išmoka neįgaliam vaikui

80,50 Eur

47,38 Eur

Kas mėnesį Mokama visiems vaikams iki 18 m. arba iki 21 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Išmoka neįgaliam vaikui mokama vaiko neįgalumo laikotarpiu.
Papildoma išmoka vaikui 47,38 Eur Kas mėnesį Mokama vaikams iš gausių  ar nepasiturinčių šeimų. Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos 1 asm. per mėnesį yra mažesnės nei 2 VRP* (294,00Eur)
Išmoka karo prievolininko vaikui 69 Eur Kas mėnesį Mokama privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu
Išmoka besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai 276 Eur Kas mėnesį Mokama vaikui iki 2 m., jeigu:

·    tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš “Sodros”

·    tėvai mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą ir nėra sulaukę 26 m.

·    tėvai studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar rezidentūroje ir nėra sulaukę 30 m.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 295,78 Eur Vienkartinė Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės išmoką iš “Sodros”, kai iki numatytos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų
Globos (rūpybos) išmoka iki 6 m. – 239,20

6-12 m. -276,00

12-18 m.-299,00

neįgaliam vaikui-299,00

Kas mėnesį Mokama vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, šeimynoje, pas budintį globotoją ar vaikų globos institucijoje
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 184 Eur Kas mėnesį Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui
Vienkartinė išmoka įsikurti 3450 Eur Vienkartinė Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos. Nemokama grynais pinigais.
Išmoka įvaikinus vaiką 368 Eur Kas mėnesį Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nepaisant vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“
 * VPR valstybės remiamos pajamos 147 Eur

Daugiau informacijos rasite:

Informuojame, kad Skuodo miesto gyventojai kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g.13-102, Skuodas) , o Skuodo rajono gyventojai – į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Vilma Simutienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45579 vilma.simutiene@skuodas.lt
Loreta Jurevčiūtė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45580 loreta.jureviciute@skuodas.lt
Aldona Stanienė Socialinio darbo organizatorė Aleksandrijos seniūnija (8440) 76394 aldonapau@gmail.com
Sonata Mikuckienė Socialinio darbo organizatorė Barstyčių seniūnija (8440) 53409 sonatamiku@gmail.com
Janina Jasmontienė Socialinio darbo organizatorė Ylakių seniūnija (8440) 57131 janaylakiai@gmail.com
Alma Grigienė Socialinio darbo organizatorė Lenkimų seniūnija (8440) 73575 almagrig@gmail.com
Rasa Ereminienė Socialinio darbo organizatorė Mosėdžio seniūnija (8440) 76268 rasa.ereminiene@skuodas.lt
Rima Milinskienė Socialinio darbo organizatorė Notėnų seniūnija (8440) 59874 rima.milinskiene@skuodas.lt
Judita Giedrienė Socialinio darbo organizatorė Skuodo seniūnija (8440) 47483 juditagi@gmail.com
Rasa Ereminienė Socialinio darbo organizatorė Šačių seniūnija (8440) 46623 rasa.ereminiene@skuodas.lt

 

Paskelbta: May 14, 2020 | Atnaujinta: June 13, 2022