Kviečiame siūlyti kandidatus garbės piliečio vardui suteikti

Paskelbta 28 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybė Skuodo miesto savivaldos 450 metų jubiliejaus proga kviečia siūlyti kandidatus Skuodo garbės piliečio vardui suteikti. Kandidatus dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo gali siūlyti Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, juridiniai ir fiziniai asmenys. Dokumentai priimamai iki gegužės 2 d. el. paštu savivaldybe@skuodas.lt arba adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, 206 kabinetas.

Garbės ženklu apdovanojama už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą, puoselėjant Skuodo krašto etninę kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjų meną, Skuodo rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą, respublikinius ir tarptautinius pasiekimus, verslo ir kaimo plėtrą, turizmo vystymą Skuodo rajone, ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje, aktyvią visuomeninę veiklą, didvyrišką poelgį, darbo vietų kūrimą ir užimtumo didinimą, bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimą.

Būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą;
  • darbų ir nuopelnų rajonui aprašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.