Kviečiame teikti paraiškas. Dėmesys – turizmo, ekologijos, verslumo, tautodailės skatinimui

Paskelbta 27 kovo, 2020 m., skiltyje Naujienos

Projektai finansuojami Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos“ (toliau – programos) 3.5.1.2 priemonės „Kultūros plėtros ir bendruomenių  aktyvinimo veiklų dalinis finansavimas“ lėšomis.

Projektų finansavimo prioritetai

  1. turizmo skatinimas;
  2. ekologijos skatinimas;
  3. gyventojų verslumo skatinimas;
  4. tautodailės skatinimas.

Paraiškos teikėjais gali būti: Nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, registruotos ir / arba vykdančios veiklą Skuodo rajono teritorijoje.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Mažiausia vienam projektui prašoma suma 500 Eur, didžiausia – 2000 Eur

Lietuvių kalba užpildytos paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu, pasirašytos ir išsaugotos pdf formatu el. paštu: savivaldybe@skuodas.lt iki balandžio 30 d. 12. 00 val.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia:

  1. projekte dalyvaujančių partnerių rašytinius sutikimus dalyvauti projekte, arba bendradarbiavimo sutartis;
  2. jei projekte nurodomas bet koks rėmėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo (lėšos, patalpų nuoma, paslaugos ir t.t.), pridedamas raštas, patvirtinantis rėmimo faktą;
  3. Kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjo vardu tikslinga pateikti.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas.

Informaciją dėl paraiškų pildymo darbo valandomis teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  Laura Popovienė el. paštu laura.popoviene@skouds.lt, telefonu  8 604  74 675.

Paraiškos forma

Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų teikimo ir projektų, finansuojamų kitų programų bendrojo finansavimo lėšomis, tvarkos aprašas

 

Parašykite komentarą