Nauju automobiliu Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro darbuotojai vyks pas globėjus ir įtėvius

Paskelbta 31 spalio, 2019 m., skiltyje Naujienos

2019 m. spalio 29 d. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui perduotas naujas automobilis „Ford Fiesta“. Jis skirtas vykti pas globėjus ir įtėvius, ši transporto priemonė prisidės prie socialinių paslaugų prieinamumo didinimo.

Tokius automobilius gaus ir kitose savivaldybėse veikiantys Globos centrai. Centralizuotą automobilių pirkimą vykdė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Automobiliai nupirkti įgyvendinant projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Skuodo rajono savivaldybės administracija yra šio projekto partnerė.

Projektu siekiama:

  • padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę;
  • parengti metodinę programą, darbo įrankį, kuriuo vadovaujantis Globos centro darbuotojai galėtų teikti kokybiškas ir užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, šalies gyventojams pritaikytas socialines paslaugas;
  • visapusiškai užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje;
  • tobulinti Globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių;
  • sukurti papildomas darbo vietas.

Skuodo rajono savivaldybei minėtiems tikslams įgyvendinti skirta 65 300 eurų. Sutarties vykdymo terminas – trys metai.

 

Dalintis

Parašykite komentarą