Pasitarime spręsti svarbūs ugdymo proceso organizavimo klausimai

Paskelbta 12 gegužės, 2020 m., skiltyje Aktualu, COVID-19, Naujienos

2020 m. gegužės 12 d. Skuodo Bartuvos progimnazijos salėje įvyko pasitarimas dėl Skuodo rajono švietimo įstaigų vykdomo ugdymo proceso organizavimo. Pasitarime dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės administracijos specialistai ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir pavaduotojai.

Priimtas sprendimas, kad šiais metais Skuodo rajono mokiniai į mokyklas mokytis negrįš, ugdymo procesas bus baigtas nuotoliniu būdu. Mokslo metų pabaigą 1–4, 5–10 klasių mokiniams, III gimnazijos klasių ir IV gimnazijos klasių mokiniams nurodys pačios ugdymo įstaigos. Birželio mėnesį prioritetas bus skiriamas konsultacinėms veikloms, individualioms / grupinėms konsultacijoms.

Pasibaigus ugdymo procesui IV gimnazijos klasės mokiniams, skiriamas laikas brandos egzaminams pasiruošti. Brandos egzaminų sesija šiais metais organizuojama nuo birželio 22 d. Iki gegužės 18 d. abiturientai dar galės patikslinti savo pasirinktus brandos egzaminus, atsisakydami tų, kurių jie neketina laikyti, įvertinę savo ateities planus ar tolimesnio mokymosi perspektyvas.

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leidžiama organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą švietimo įstaigose. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas vadovaujantis galiojančiais Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytais apribojimais ir rekomendacijomis. Sprendimą, ar tęsti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu, ar vykdyti švietimo įstaigoje, priims pati įstaiga, įvertinus tėvų poreikį, saugumo reikalavimus. Keliose mokyklose šis klausimas jau yra aptartas su tėvais, pedagogais ir nuspręsta ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pabaigti nuotoliniu būdu. Kai kuriose švietimo įstaigose dalis vaikų toliau bus ugdomi nuotoliniu būdu, dalis sugrįš į grupes.

Pranešta, kad karantino laikotarpiu vykdyta 21 neformaliojo vaikų švietimo programa. Nevykdytos 6 programos, tačiau jos bus vykdomos liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras atnaujina individualias treniruotes aukštesnio sportinio meistriškumo ugdytiniams ir treniruotes mažomis grupelėmis, išlaikant saugos reikalavimus ir atstumus.

Dalintis

Parašykite komentarą