SKUODO RAJONO MOKINIŲ SVEIKATOS BŪKLĖS POKYČIAI GERĖJA

Paskelbta 10 sausio, 2020 m., skiltyje Naujienos

Lietuvoje centralizuotai Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemoje kaupiami vaikų sveikatos pažymėjimuose nurodyti sveikatos būklės duomenys. Informacine sistema siekiama užtikrinti, kad vaikų sveikatos būklė būtų sistemingai stebima, kad būtų galima nustatyti pokyčių tendencijas, planuoti tinkamas sveikatos sutrikimų prevencijos priemones, įvertinti jų rezultatus ir poveikį, užtikrinant kryptingą ir efektyvų vaikų bei jaunimo sveikatos politikos formavimą savivaldybėse.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Skuodo rajone 7-17 m. amžiaus vaikų mažėja ir 2019 metų pradžioje Skuodo rajone mokyklinio amžiaus vaikų buvo 1674, palyginus su 2018 m., 99 vaikais mažiau.

Vaikų kūno masės pokyčiai. 2018 m. Skuodo rajone 6,8 proc. 7-17 m. vaikų turėjo per didelį kūno masės indeksą, t. y. turėjo antsvorį arba buvo nutukę, Lietuvoje panašus procentas ~ 6,0 proc. Skuodo rajone 2018 m., lyginant su 2017 m., vaikų, turinčių per didelį KMI, statistiškai reikšmingai sumažėjo (1 pav.).

Ligotumo tam tikromis ligomis pokyčiai. 7-17 m. daugiausia sergančių vaikų yra kvėpavimo sistemos ligomis – 2018 m. 70 atvejų 1000 vaikų (107 sergantys vaikai), palyginus su 2017 m., atvejų skaičius statistiškai reikšmingai sumažėjo. 2018 m. ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis Skuodo rajone buvo statistiškai reikšmingai mažesnis nei Lietuvoje. 2018 m. Skuodo rajone ligotumas virškinimo sistemos ligomis sudarė 41,9 atvejus 1000 vaikų (64 sergantys vaikai). 2018 m., lyginant su 2017 m., ligotumas virškinimo sistemos ligomis statistiškai reikšmingai sumažėjo. 2018 m. ligotumas virškinimo sistemos ligomis Skuodo rajone buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei Lietuvoje (41,9 atvejai 1000 vaikų ir 20,9 atvejai 1000 vaikų). 2018 m. Skuodo rajone ligotumas akies ir jos priedinių organų ligomis sudarė 8,5 atvejus 1000 vaikų (13 sergančių vaikų), Lietuvoje – 12,5 atvejus 1000 vaikų. Palyginus su 2017 m., Skuodo rajone ligotumas akies ir jos priedinių organų ligomis statistiškai reikšmingai sumažėjo. 2018 m. Skuodo rajone ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais sudarė 6,5 atvejus 1000 vaikų (10 sergančių vaikų), Lietuvoje panašus atvejų skaičius  – 5,2 atvejai 1000 vaikų. 2018 m., lyginant su 2017 m., ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais statistiškai reikšmingai sumažėjo.

Vaikų dantų ir žandikaulių būklės pokyčiai. Dantų ėduonies intensyvumo rodiklis išreiškiamas ėduonies pažeistų (kariozinių, plombuotų ir išrautų) dantų skaičiumi, tenkančiu vienam asmeniui. 2018 m. Skuodo rajone 7,2 proc. vaikų turėjo per aukštą bendrą dantų KPI+kpi indeksą (305 vaikai), palyginus su 2017 m., vaikų, turinčių per aukštą dantų indeksą, statistiškai reikšmingai sumažėjo. 2018 m. Skuodo rajone 22,2 proc. vaikų turėjo sveikus dantis, 2017 m. – 19,7 proc. 2018 m. Skuodo rajone 74,2 proc. vaikų neturėjo sąkandžio patologijos, 2017 m. – 66 proc. vaikų (2 pav.).

Sistemingas vaikų sveikatos būklės duomenų rinkimas ir analizavimas padeda įvertinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos įgyvendinimą ir vietinės sveikatos politikos nukreiptos į mokinių sveikatos gerinimą efektyvumą.

 

Informaciją parengė

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Monika Steponkienė,

tel. (8 46) 453 754, el. p. monika.steponkiene@visuomenessveikata

Dalintis

Parašykite komentarą