Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai, priimti neeiliniame gegužės 19 d. posėdyje

Paskelbta 21 gegužės, 2020 m., skiltyje Naujienos

2020 m. gegužės 19 d. nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonių pagalba įvyko Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Nustatytas Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius jose 2020–2021 mokslo metais.  Šis sprendimas dar bus tikslinamas rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, tada bus galima jau matyti tikslius mokininių ir klasių skaičius.

Šiuo metu planuojama, kad 2020–2021 mokslo metais: Skuodo Bartuvos progimnazijos Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro skyriuje bei Barstyčių pagrindinėje mokykloje bus apjungtos priešmokyklinė ir ikimokyklinė grupės, Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje neliks priešmokyklinės ugdymo grupės, vienu komplektu sumažės Mosėdžio gimnazijoje ir Barstyčių pagrindinėje mokykloje, trimis komplektais sumažės Ylakių gimnazijoje. Šie skaičiai dar gali pasikeisti, priklausys nuo to, kokia bus mokinių migracija vasarą. Kartais užtenka vieno naujo mokinio ir iš vieno komplekto tenka formuoti du ir panašiai.

Posėdyje patvirtintos Skuodo, Mosėdžio, Ylakių vaikų lopšelių-darželių 2019 metų veiklos ataskaitos. Svarstant ataskaitas teirautasi, kaip šios įstaigos dirba ir kokia situacija, pradėjus organizuoti priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą karantino metu.

Posėdžio metu nustatytas vasaros laikotarpiu veikiančių ikimokyklinio ugdymo gupių skaičius: Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje birželio ir liepos mėn. ne daugiau kaip po 7 grupes (viena iš jų – specialiojo ugdymo), rugpjūčio mėn. ne daugiau kaip 6 grupės; Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje birželio mėn. ne daugiau kaip 3 grupės, liepos ir rugpjūčio mėn. ne daugiau kaip po 2 grupes; Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje visais vasaros mėnesiais  veiks ne daugiau kaip po 2 grupes.

Pirmenybė lankyti grupes vasarą taikoma vaikams, kurių abu tėvai dirba.

Priimtas sprendimas nevykdyti rajone ikimokyklinio ugdymo programos 2020-08-17–2020-08-31 laikotarpiu.  Šis laikotarpis skiriamas remonto ir kitiems darbams,  siekiant tinkamai pasiruošti kokybiškam visų grupių darbui nuo naujų mokslo metų.

 

 

Dalintis

Parašykite komentarą