Numatomas antrojo Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios bokšto remontas ir restauravimas

Paskelbta 20 gegužės, 2020 m., skiltyje Įvykdyti projektai, Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija, Kultūros infrastruktūros centras ir UAB „Telšių meistras“ sudarė tvarkybos darbų rangos sutarties susitarimą dėl Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios bokštų ir karnizų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų. 2019 m. vyko pirmasis darbų etapas, kurio metu sutvarkytas vienas bažnyčios bokštas, 2020 m. bus sutvarkytas antrasis.

Šio objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą 2020 metais yra 38 948 Eur: 36 026,90 Eur – pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2020 m. programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų, 2 921,10 Eur – iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Šiais darbais siekiama išlaikyti bažnyčią ateities kartoms tokią, kokia ji buvo jau nuo senų laikų.