Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams, besigydantiems DOTS kabinete

Paskelbta 31 rugpjūčio, 2020 m., skiltyje Be kategorijos

Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams, besigydantiems DOTS kabinete“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-31-0002. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – VšĮ „Skuodo pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“.

Projekto tikslas – mažinti Skuodo rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti tuberkuliozės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimą Skuodo rajono gyventojams. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre, tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinete (DOTS kabinete), bus prižiūrimas paskirtas gydymas ir vykdoma kontrolė, kad pacientas, sergantis tuberkulioze, laiku išgertų nemokamai gaunamus vaistus, nenutrauktų paskirto gydymo ir būtų sėkmingai išgydytas. Šiame kabinete besigydančiam pacientui vieną kartą per savaitę išduodamas talonas maisto prekėms įsigyti. Projekto veiklos numatytos siekiant sumažinti sergamumą tuberkulioze, padėti sumažinti teritorinius asmens sveikatos priežiūros prieinamumo bei sveikatos lygio skirtumus, gerinti tuberkuliozės profilaktiką, sudaryti prielaidas asmenų ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui, mažesnei priešlaikinių mirčių bei socialinės atskirties ir skurdo rizikai.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Prie projekto įgyvendinimo prisideda ir Skuodo rajono savivaldybė. Projekto vertė – 7558,28 Eur.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 16 d.