Pieno gamintojai ir galvijų laikytojai kviečiami teikti paraiškas

Paskelbta 17 birželio, 2020 m., skiltyje Pranešimai

Savivaldybėje (seniūnijose) nuo birželio 11 d. iki birželio 30 d. priimamos pieno gamintojų paraiškos valstybės pagalbai gauti už iki 2020 m. birželio 1 d. laikytas pienines karves, o nuo birželio 11 d. iki liepos 15 d. priimamos galvijų laikytojų paraiškos valstybės pagalbai gauti už galvijus, parduotus nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjams.

Paraiškas priimantys savivaldybių (seniūnijų) darbuotojai duomenis įves į Ūkinių gyvūnų registre esančią elektroninę Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą, atspausdins paraišką ir pateiks pareiškėjui pasirašyti.

Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklės:
http://old.zum.lt/index.php?-925422999.
Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklės:
http://old.zum.lt/index.php?424858398.

Parašykite komentarą